Topsprekers op BIPAR-congres in Brussel

Topsprekers op BIPAR-congres in Brussel

Vorige week vond het halfjaarlijks congres plaats van BIPAR in Brussel. De Europese wetgever is druk bezig om de lopende dossiers verder te brengen in de laatste maanden voor de Europese verkiezingen van juni, wanneer een nieuw Europees Parlement wordt gekozen en waarna ook een nieuwe Europese Commissie aantreedt.

Binnen de belangrijke EU parlementscommissie ECON zijn de onderhandelingen over de RIS en open insurance (FIDA) in volle gang. De vraag is of er voor juni nog een gezamenlijk voorstel komt. Het is zo goed als zeker dat de verdere behandeling van de dossiers door het nieuwe parlement zal worden gedaan.

Ondertussen is ook het voorzitterschap van de Council (de Raad van ministers) gewijzigd. In Brussel gaf Ivo van Es, werkzaam bij het bureau van het Europees Parlement, een inkijkje in hoe de Brusselse onderhandelingen tussen het EU-parlement, de Council en de commissie (trialogue) plaatsvinden. De Europarlementariër en shadow rapporteur voor Open Finance (dhr. Kovarik) wees op de vele vragen die er nog zijn rondom het voorstel van de commissie. Hij vroeg zich af of nu overhaast een standpunt moet worden ingenomen. Tijdens het overleg werden door BIPAR openlijk de zorgen besproken over onderdelen in de commissievoorstellen of in sommige amendementen van Europarlementariërs die niet in het belang of zelfs schadelijk zijn voor onze sector. Samen met de Europese collega’s gingen wij het gesprek daarover aan met de sprekers vanuit het parlement, de Europese toezichthouder EIOPA en de ambtenaren van de Europese Commissie die de commissievoorstellen kwamen toelichten.

Juist door deze gezamenlijke inzet vanuit BIPAR zijn we in staat om invloed uit te oefenen in de complexe Europese arena.