Terugblik op expertsessies Zakelijk Platform

Nieuws
geplaatst op 24-9-2019  

Vorige week woensdag vond het Zakelijk Platform plaats. Het verslag van de plenaire sessie met als thema het vinden, binden en ontwikkelen van de juiste mensen, publiceerden we vorige week donderdag. En ook over het mini-seminar rondom de verzuim-ontzorgverzekering, dat aan de plenaire sessie voorafging schreven we al een ledenbericht. Vandaag twee verslagen door de organisatoren van twee van de vier expertsessies die na de plenaire sessie werden gegeven. 

Expertsessie Hoffelijk: Prinsjesdag 2019 vertaald naar de praktijk 

“De nacht na Prinsjesdag werkten de vakinhoudelijke specialisten van Hoffelijk de nacht door om alle wijzigingen om te zetten naar een samenvatting: het Hoffelijk Totaaloverzicht. Dit overzicht bevat alle relevante maatregelen en de doorvertaling hiervan naar de praktijk. De dag na Prinsjesdag deelde Jarne Spit deze maatregelen met de deelnemers van het Zakelijk Platform 2019. Hij praatte hun in één uur bij over welke impact de maatregelen hebben op de financiële branche en hun adviespraktijk. Met deze actuele kennis, kun je als financieel dienstverlener je klant nog beter van dienst zijn. 

De op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota, het Belastingplan 2020 en enkele andere wetsvoorstellen werden besproken. De kamerbrief van staatssecretaris Snel van Financiën over de aanpassingen in box 3 kwam ook aan bod. Benieuwd naar het totaaloverzicht? Ga dan naar www.hoffelijkgroep.nl/prinsjesdag." 

Expertsessie Lindenhaeghe: Vaardigheden van de toekomst 

“In de plenaire sessie spraken we over de nieuwe generatie medewerkers; hoe hou je die als werkgever vast, hoe blijf je ze boeien? Onze expertsessie sloot daarop aan door middel van het onderwerp Future Skills, oftewel vaardigheden van de toekomst. Vaardigheden die werknemers in 2020 hard nodig hebben om alle veranderingen het hoofd te kunnen bieden.  

Rex Bierlaagh sprak tijdens de sessie over het onderzoek van het World Economic Forum (WEF) waar een top 3 van de Future Skills naar voren kwam:
1.
Complex probleemoplossend vermogen
2.
Kritisch denkvermogen
3.
Creativiteit 

Na een globale uitleg over deze drie skills in combinatie met de veranderende omgeving zoomde Rex in op Design Thinking, één van de Future Skills trainingen bij Lindenhaeghe. Dit is een manier van denken die linker- en rechterhersenhelft met elkaar verbindt en daardoor creatiever en grootser is dan hoe we normaal gesproken bijvoorbeeld problemen oplossen. Rex zorgde er op een ludieke manier voor dat de aanwezigen binnen een paar minuten snapten waar het over ging: creativiteit verbinden met ratio en zo éven zicht krijgen op wat er allemaal mogelijk is als je jezelf op dit gebied uitdaagt. Het brein heeft namelijk zoveel meer te bieden dan het gedeelte dat we nu gebruiken.” 

Later deze week publiceren we de verslagen van de expertsessies van Dukers & Baelemans en NIBE-SVV. 

Categorien: Zakelijk Platform