Zakelijk Platform – verslag plenaire sessie

Nieuws
geplaatst op 19-9-2019  

Gisteren, woensdag 18 september, bezochten zo’n 120 leden ons zesde Zakelijk Platform. Het thema van deze bijeenkomst was het vinden, binden en ontwikkelen van de juiste mensen. Een uitdaging waar veel kantoren mee geconfronteerd worden, zo bleek nog maar weer eens na een korte rondgang onder de aanwezigen. 

Na de opening van het plenaire deel door Enno Wiertsema, was het podium voor Jeannette Veldsink en Kitty van den Biggelaar, respectievelijk directeur en hoofd P&O van de Veldsink Groep. Veldsink Groep is een echt familiebedrijf dat hard groeit, in de afgelopen zeven jaar van circa 140 medewerkers naar ruim 1.000. Hoe zorg je er dan voor dat iedere medewerker weet waar het bedrijf voor staat én daar ook naar handelt? Volgens Veldsink is dat door iedereen te doordringen van het dna van het bedrijf, dat zij als volgt verwoordt: ‘Goed zijn in ons vak en dát elke dag waarmaken’. Om ervoor te zorgen dat (potentiële) medewerkers daar ook naar handelen: 

  • houden ze intensieve sollicitatie/kennismakingsgesprekken met kandidaten,  
  • is daar altijd een P&O adviseur bij aanwezig en 
  • krijgt iedere (potentiële) medewerker onherroepelijk de vraag of hij/zij zich ook aan de eerdergenoemde slogan wil conformeren.

Eenmaal binnen de Veldsink Groep is het zaak de medewerkers te binden aan de organisatie. Dat doen ze door ervoor te zorgen dat: 

  • Het werk uitdagend blijft. Met andere woorden: zorgen dat er voldoende doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn (hierin speelt de Veldsink Academy een rol). Zo zorgen ze er ook voor dat jongeren ‘aan boord’ blijven. Bijkomend voordeel hierbij is de grootte en breedte van Veldsink, waardoor ze ambitieuze medewerkers eenvoudiger kunnen ‘doorschuiven’ naar andere posities. 
  • Goede arbeidsvoorwaarden te bieden. Alhoewel hierbij meteen de kanttekening wordt geplaatst dat dit niet betekent dat deze de ‘toeters en bellen’ bevatten die verzekeraars en banken bieden 
  • Lokaal aanwezig te zijn. Daar waar veel banken juist uit dorpskernen verdwijnen, streeft Veldsink – mede door overnames – juist naar fysieke, lokale aanwezigheid met lokale medewerkers.

Het tweede deel van de plenaire sessie bestond uit een discussie met vier opleiders, die zich als partners aan deze editie van het Zakelijk Platform hadden verbonden: Dukers&Baelemans, Hoffelijk, Lindenhaeghe en Nibe-SVV. Zij gaven hun visie op de arbeidsmarkt. Allen waren het erover eens dat het belangrijk is dat een (toekomstige) adviseur vooral affiniteit heeft met de klant. Opleiden en bijbrengen van vakkennis kunnen dan ‘on the job’ gedaan worden. Een ander onderwerp dat ter sprake kwam, is trots zijn op het vak van adviseur én op het bedrijf waarvoor je werkt. Door meer trots en enthousiasme uit te stralen, wordt het voor jongeren aantrekkelijker om zich erbij aan te sluiten. Wat ook voorbijkwam: de medewerker centraal stellen. Zo voelt hij zich gewaardeerd, weet hij dat er ‘goed voor hem gezorgd wordt’ en heeft hij de ruimte en tijd om de klant centraal te stellen.  

Van de plenaire sessie is ook een mindmap gemaakt. De 'making of' van de mindmap kun je hier bekijken.

Expertsessies 
Ook dit jaar vonden, aansluitend op het plenaire deel van het Zakelijk Platform, een viertal expertsessies plaats. De verslagen van deze sessies publiceren we in de komende dagen op onze site.  

Categorien: Zakelijk Platform