Terugblik op expertsessies Zakelijk Platform (vervolg)

Nieuws
geplaatst op 25-9-2019  

Vorige week woensdag vond het Zakelijk Platform plaats. Gisteren kon je al de verslagen lezen van twee van de vier expertsessies. Vandaag volgen de overige twee verslagen door de organisatoren van deze expertsessies. 

Expertsessie Dukers & Baelemans: Professioneel een videogesprek voeren 
Videogesprekken voeren met je klanten: een noviteit of niet? Met deze vraag opent Maurice Wiersma de expertsessie van Dukers & Baelemans. Er volgt een dialoog waaruit blijkt dat dit nog geen gemeengoed is onder de leden. Zo beschouwd is het een noviteit. Een reis door de tijd langs Skype, Webex en Youtube neemt ons terug naar het polygoon journaal van 1974 waarin de beeldtelefoon van Philips zijn intrede doet; dus toch geen noviteit. 

Maar de techniek is niet het enige element dat zich ontwikkeld heeft. Ook de beeldvorming, wensen en levensstijl van klanten hebben zich ontwikkeld. Van negen-tot-vijf, naar on-demand. Van wanneer de winkel open is, naar wanneer de klant het wenst of nodig heeft. Deze ontwikkelingen vragen om een (nabije) aanpassing in dienstverlening. 

In een stellingendebat wordt de grondhouding van de aanwezige leden ten aanzien van videogesprekken verkend. Er ontstaat een gedeeld beeld over welke plek het videogesprek in kan nemen in de veranderende dienstverlening aan klanten. Met inzicht in hoe communicatie werkt, wordt duidelijk op welke momenten en op welke wijze een videogesprek als medium succesvol ingezet kan worden naast fysieke afspraken, telefonie, whatsapp, e-mail etc. 

Bij het doornemen van de beoogde werkwijze van een professioneel videogesprek komen ook de do’s en de don’ts aan bod.; wat moet ik regelen, hoe werkt het en waar moet ik op letten? Bij veel van deze punten is de bewustwording ervan voldoende om de kwaliteit van het videogesprek te kunnen verhogen. Met de nodige oefening breng je de kwaliteit van het videogesprek op een niveau waarop het medium ondersteunend werkt voor je boodschap en voor je relatie.  

Een professioneel videogesprek wordt op deze wijze een gewenste uitbreiding van jouw dienstverlening aan klanten.” 

>> naar de presentatie. 

Expertsessie NIBE-SVV: Het menselijke gezicht van data 

“Wat is de impact van data science op de praktijk van het intermediair? Wat kan er eigenlijk allemaal? En welke uitdagingen en kansen liggen er ook voor de financieel adviseur? En wat betekent dit voor de eigen rol? Daar ging het over in de expertsessie ‘Het menselijke gezicht van data’ van NIBE-SVV. De presentatie werd verzorgd door Rients van Wijngaarden en Walter de Groot van Infofolio. De expertsessie werd aangeboden door NIBE-SVV, die over dit thema een aantal praktische trainingen aanbiedt en i.s.m. Infofolio een Post-HBO opleiding ontwikkelt.  

Hoewel data science als begrip pas een jaar of 10 bestaat, is het een zeer snelgroeiend vakgebied. De groei komt door een explosieve toename van beschikbare data, de beschikbaar gekomen technologie en de rekenkracht die kan worden ingezet. Met data science kan uit een groot aantal verschillende databronnen informatie worden gecreëerd (zowel beschrijvend als voorspellend) waarmee bedrijven tot betere besluitvorming kunnen komen. Denk in de adviespraktijk bijvoorbeeld aan rendementsanalyse, schadeclaim analyse, risico inzicht, schadepreventie, advies en dienstverlening en klantsegmentatie. Daarbij is het een continu proces.  

Tijdens de expertsessie werd juist de noodzaak en toegevoegde waarde van kennis en ervaring van de mens in de interpretatie- en besluitvormingsfase benadrukt. Van datadriven naar informed datadriven noemen we dat. Bij data science dient men rekening te houden met verschillende kaders:
- de kwaliteit van de data, die vaak slecht en ongestructureerd is; 
-
wet en regelgeving zoals AVG, Solvency II; 
-
de zorgplicht. 

Tijdens de sessie werd ingegaan op de zorgkans die datascience aan de adviseur biedt. Voorbeelden die hierbij ter sprake kwamen zijn onderverzekering, het koppelen van bouwkosten en de effecten van verduurzaming op woningen en bedrijfspanden. 

Er werd gediscussieerd over de schaalbaarheid van data science. Deelnemers aan de expertsessie vroegen zich hardop af of het ook voor een kleinere tussenpersoon interessant is. Omdat ook de datascience oplossingen zelf schaalbaar zijn kan het al heel snel interessant zijn om met datascience te leren van het verleden, te handelen in het nu en te anticiperen op de toekomst. Dat sluit uitstekend aan bij de topprioriteit die de advieskantoren hebben benoemd voor 2019; actief beheer van de portefeuille.” 

 

 

Categorien: Zakelijk Platform