SWO Victor Insurance scoort volledig groen

SWO Victor Insurance scoort volledig groen

Vanuit de ledenkring hebben we de samenwerkingsovereenkomst Gevolmachtigd agent Victor Insurance Europe B.V. ter beoordeling voorgelegd gekregen. Hierover hebben we de afgelopen maanden constructief overleg over gevoerd.    

Diverse aanpassingsvoorstellen om de overeenkomst in lijn te brengen met het refertemodel en het addendum IDD zijn overgenomen. Het resultaat is een SWO die volledig voldoet aan het model. Ons commentaar betreft slechts een enkel punt van aandacht om een eigen afweging te maken. 

De tekst van de SWO vind je hier, onze reactie daarop hier.   

Zoals altijd wijzen we je erop dat het besluit om al dan niet een samenwerking aan te gaan op basis van deze – gewijzigde – overeenkomst altijd bij jezelf ligt.