SWO Menzis beoordeeld

SWO Menzis beoordeeld

Menzis heeft enkele wijzigingen op de SWO doorgevoerd en aan ons voorgelegd voor een reactie. Ten aanzien van de aanpassingen en andere punten hebben wij ons commentaar met Menzis gedeeld. Dit heeft op een enkel punt geleid tot een aanpassing.

De tekst van de nieuwe SWO vind je hier. Ons commentaar kun je hier lezen.

Zoals gebruikelijk wijzen we je erop dat het besluit om al dan niet een samenwerking aan te gaan voor een nieuwe SWO altijd bij jezelf ligt.