Subsidie voor premie Brede weersverzekering weer opengesteld

Subsidie voor premie Brede weersverzekering weer opengesteld

Extreem weer komt ook in Nederland steeds vaker voor. En daar hebben ook landbouwers behoorlijk last van door schade aan gewassen of een lagere oogst. Voor deze risico's kunnen landbouwers die gewassen in de open lucht verbouwen (open teelt) de zogenaamde Brede weersverzekering afsluiten.

De Brede weersverzekering biedt dekking voor schade aan gewassen door extreem weer zoals hagel, vorst en storm maar ook voor droogte. De premie van deze verzekering is vrij van assurantiebelasting én er kan subsidie worden aangevraagd voor een deel van de verzekeringspremie. De Brede weersverzekering die in aanmerking komt voor subsidie kan bij onderstaande drie verzekeraars worden afgesloten:  

Landbouwers die een Brede weersverzekering bij een van deze verzekeraars hebben afgesloten, kunnen tot 15 mei 2024 een subsidieaanvraag doen. De subsidie is maximaal 63,7% van de verzekeringspremie in 2024. Dit kan ook lager zijn, omdat het totale subsidiebudget wordt verdeeld over het aantal deelnemers. De verwachting is dat het definitieve percentage in december 2024 bekend is op de website van de RVO. Meer informatie over de subsidie en hoe deze is aan te vragen, is te vinden via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Let op: ook voor klanten met een bestaande Brede weersverzekering bij een van de genoemde verzekeraars moet de subsidie (opnieuw) worden aangevraagd vóór 15 mei 2024. Deze deadline is dit jaar een harde datum. Dit biedt een mooie gelegenheid om het bestaan van de Brede weersverzekering of de bijbehorende subsidieregeling onder de aandacht te brengen.

 Voor informatie over extreem weer en andere klimaatrisico’s hebben we ook een kennisportaal ingericht.