Stichting van de Arbeid: dienstverlening op maat kan ook toegepast worden bij pensioenadvisering

Nieuws
geplaatst op 29-7-2020  

De Stichting van de Arbeid (STAR) wijst erop dat de administratieve verplichtingen en kosten van een uitgebreid advies door kleine en startende werkgevers in bepaalde gevallen als een belemmering kunnen worden ervaren voor het treffen van een pensioenregeling voor medewerkers. De STAR geeft aan dat een werkgever om deze reden kan afzien van een pensioenregeling en de werknemers bijvoorbeeld een looncompensatie geeft om zelf iets te regelen voor de oudedagsvoorziening.  

De STAR geeft in haar aanvalsplan aan dat vanwege het toezicht door de AFM – dat achteraf plaatsvindt – vaak het ‘zekere voor het onzekere’ wordt genomen in het kader van de pensioenadvisering. Dit leidt ertoe dat voor kleine werkgevers het pensioenadvies vaak diepgaand en breed wordt ingestoken, terwijl dit voor kleine werkgevers vaak niet nodig is. Verder constateert de stichting dat het visiedocument van de AFM ‘Dienstverlening op maat’ (DOM-methode 2013) ook toegepast zou kunnen worden bij de pensioenadvisering om de advieskosten bij kleinere werkgevers beheersbaar te houden. Daarom stelt ze voor dat de sector in afstemming met de AFM zo spoedig mogelijk een handreiking voor de dienstverlening op maat door pensioenadviseurs opstelt. De STAR wijst op Adfiz voor een coördinerende rol op dit belangrijk punt. 

Categorien: Pensioenen