Stand van zaken faillissement Conservatrix

Stand van zaken faillissement Conservatrix

Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat Conservatrix failliet werd verklaard. Hoewel het van meet af aan de bedoeling was om de portefeuille over te dragen, bleek dit traject toch complexer dan verwacht. Vorige week gaven de curatoren een update over de actuele stand van zaken en is een mogelijke koper genoemd.  

Het voornemen is om de verzekeringsportefeuille van Conservatrix over te dragen naar Waard Leven N.V. te Worgum. Verschillende instanties, waaronder DNB en de rechtbank moeten nog toestemming verlenen voor de overdracht. Verwacht wordt dat in het najaar van 2022 duidelijk zal zijn of die toestemming wordt verstrekt. 

De overdracht heeft – naar verwachting - voor polishouders de volgende gevolgen: 

  • Het gegarandeerde kapitaal (indien van toepassing) behorende bij nog in de toekomst te betalen premies wordt geschrapt; 
  • het recht op winstdeling voor de toekomst wordt geschrapt; 
  • de overige aanspraken van polishouders worden naar verwachting tussen 10 en 11 procent gekort.

In oktober wordt het volgende verslag van de curatoren verwacht. Uiteraard houden we je op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.