Conservatrix failliet verklaard: wat je moet weten als adviseur

Conservatrix failliet verklaard: wat je moet weten als adviseur

Gisteren is op verzoek van DNB levensverzekeraar Conservatrix failliet verklaard. Op dit moment is er nog veel onduidelijk. In dit ledenbericht zetten we de belangrijkste gevolgen van het faillissement en wat je als adviseur al wel kunt doen op een rij.

Belangrijkste gevolgen faillissement
Nu Conservatrix failliet is verklaard is juridisch gezien de curator aan zet. In tegenstelling tot banken geldt er voor verzekeraars geen garantiestelsel. Wel is de in 2019 in werking getreden Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars erop gericht de belangen van polishouders te beschermen. Zo zijn polishouders als schuldeiser hoog (zelfs boven de fiscus) gerangschikt en mag de curator ook tijdens de afwikkeling van het faillissement tussentijds bedragen uitkeren aan polishouders. Daarnaast heeft de curator de mogelijkheid om verzekeringen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere verzekeraar. Dat zou betekenen dat polishouders niet elders een nieuwe verzekering hoeven te sluiten. De curator heeft al aangegeven deze mogelijkheid te onderzoeken. Of dit gaat lukken en in welke mate polishouders gekort gaan worden, is op dit moment nog onbekend.

Wat je als adviseur kunt doen
Conservatrix gaat op korte termijn de polishouders informeren. Wij hebben met deze verzekeraar afgesproken dat zij adviseurs gelijktijdig en liefst eerder informeren, zodat je op de hoogte bent van de inhoud van de brief van Conservatrix. Hiermee (eventueel aangevuld met bovenstaande informatie) kun je je klant informeren over de mogelijke gevolgen van het faillissement.

Daarnaast kun je klanten met een Conservatrix-polis wijzen op de Stichting Polishouders Conservatrix. Zij staan veelvuldig in contact met de curator en hebben overleg met DNB. Zij zullen ook de komende periode polishouders op de hoogte houden van de stand van zaken. Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen bij deze Stichting blijven volgen.

Tot slot is het goed om te weten dat de Conservatrix klanten zonder adviseur doorverwijst naar de adviseur-zoeker van Adfiz. Het kan dus zijn dat je de komende dagen wordt benaderd door consumenten met een Conservatrix-polis. Wij raden je aan deze consumenten in algemene zin te informeren over de gevolgen van het faillissement en waar nodig afspraken te maken over verdere dienstverlening.

De komende periode zullen we je via de Adfiz Info blijven informeren over de gevolgen van het faillissement van Conservatrix voor jou als adviseur.