Regels actieve transparantie zijn bekend. Wat nu?

Regels actieve transparantie zijn bekend. Wat nu?

Actieve transparantie komt er vanaf 1 juli 2024. Het besluit is deze week gepubliceerd. Duidelijk is dat je nog bijna een half jaar de tijd hebt om je erop voor te bereiden. Uiteraard gaan we je daarbij helpen. In dit bericht lees je kort wat de belangrijkste onderdelen van de nieuwe transparantieregels zijn en hoe onze hulp eruit ziet.

Wat betekent het?

Vanaf 1 juli moet je de consument voor het afsluiten van een nieuw contract informeren over de dienstverlening die hij van jou mag verwachten en de hoogte van de provisie. De hoogte van de provisie wordt bepaald op basis van het fijnmazig gemiddelde.

In dit overzicht lees je kort wat de kernelementen uit het besluit betekenen:

  • Kenmerken dienstverlening
  • Fijnmazig gemiddelde provisie
  • Pre-contractueel
  • Significante afwijking
  • Vastlegging

Hoe gaan wij helpen?

Samen pakken we dit goed op. Ook al blijft de vraag wat deze wettelijke verplichtingen oplossen, het biedt mogelijk ook kansen voor de adviseurs als we nog nadrukkelijker en duidelijker gaan uitleggen wat we allemaal doen voor klanten. Want daarin zit immers de meerwaarde van onafhankelijk financieel advies.  

Adfiz ondersteunt daarbij met:

  • een infographic waarin de waarde van advies wordt gevisualiseerd en de dienstverlening wordt uitgelegd
  • een rekenbox om in een vroeg stadium het fijnmazig gemiddelde te berekenen
  • regionale informatiebijeenkomsten waarin de precieze regels worden toegelicht
  • een e-learning voor jou en je medewerkers, waarin wordt behandeld hoe je je dienstverlening en de beloning succesvol bespreekt met je klant

Daarmee heb je de middelen voor een praktische implementatie van actieve transparantie per 1 juli 2024. In februari volgt hierover nader bericht, zodat je ruim voldoende tijd hebt om ermee aan de slag te gaan.

Gezien het belang dat de hele markt dit goed invoert kunnen ook niet-leden tegen een beperkte vergoeding gebruik maken van de hulpmiddelen. Advieskantoren die nog geen lid zijn van de branchevereniging kunnen zich hier melden om op de hoogte te houden geworden.