Gebruik transparantieregels om consument te wijzen op de waarde van je dienstverlening

Gebruik transparantieregels om consument te wijzen op de waarde van je dienstverlening

Met de regels voor actieve provisietransparantie wil de minister dat consumenten gaan vragen naar de dienstverlening, zodat zij hier beter gebruik van kunnen maken. Je hoeft niet op de vraag te wachten, en kunt ook zelf het gesprek aan gaan over je dienstverlening, en dan vooral wat dat de klant allemaal oplevert. Zo geven we de waarde van advies nog meer bekendheid.

De goede intenties van de wetgever ten spijt zullen veel consumenten niet opeens en masse actief aan hun adviseur gaan vragen op welke diensten ze allemaal recht hebben. Om te voorkomen dat een indicatief provisiebedrag een eigen leven gaat leiden, los van een goed beeld van de geleverde diensten, is het verstandig om uit eigen beweging actief uit te leggen wat een klant allemaal aan je heeft.

Wij hebben een infographic ontwikkeld die helpt om de waarde van jouw onafhankelijk advies makkelijker begrijpelijk te maken. Je kunt de infographic één-op-één gebruiken, maar je kunt ook een deel overnemen of schrappen, of hem als inspiratie voor eigen communicatie gebruiken. Als de volledige implementatie-toolbox gepubliceerd wordt bevat die onder meer de bewerkbare versie van de infographic.

Download de infographic

Gelaagde communicatie

De infographic heeft drie lagen. Jij bepaalt zelf welke laag en in welke volgorde je dit met de klant bespreekt.

Laag 1: de waarde van jouw advies

In de eerste laag gaat vooral om de waardebeleving van een klant bij jouw dienstverlening. Niet door het ‘uit te leggen’, maar door vragen te stellen. En door niet alleen naar de standaard antwoorden te vragen (de goedkoopste en de beste verzekering), maar juist ook ruimte te creëren voor waardering van de meer psychologische, emotionele en andere immateriële voordelen van het hebben van een eigen adviseur.

Laag 2: het adviesproces

De tweede laag neemt de consument mee in een adviesproces. Je kunt hier het hele verhaal vertellen, over alle mogelijke risico’s en detailstappen. Je kunt ook de concrete vraag van een klant pakken om hem snel door stappen mee te nemen.

Laag 3: de dienstverlening

Laag 3 gaat in op de onderdelen van je dienstverlening. Dit is (bijna) een overeenkomst van opdracht, of de omschrijving van diensten in een serviceovereenkomst. In dit overzicht is het wel cruciaal dat je het zo aanpast dat alle diensten die je hier toezegt ook daadwerkelijk levert (binnen de provisie). Pas hier dus aan wat er moet worden aangepast voor jouw onderneming! Als de volledige implementatie-toolbox gepubliceerd wordt bevat die onder meer de bewerkbare versie van de infographic.

Laag 4: de kosten

In de laatste laag gaat het over de kosten van al hetgeen hiervoor is besproken. Je kunt hier eventueel benoemen dat deze kosten onderdeel zijn (en waren) van de all-in premie die hij betaalt. De bedragen die hier ingevuld moeten worden, kun je straks met behulp van de rekenbox voor het fijnmazig gemiddelde bepalen. Sla wat je hier invult wel meteen op in het klantdossier om fouten te voorkomen.

Voorbereiden

We delen dit document nu met je, zodat het je kan helpen nadenken over hoe jij klanten wilt informeren over de waarde en inhoud van je dienstverlening. Het veranderen van een klantgesprek is immers altijd wennen. Tijdens de roadshow en e-learning wordt hier ook aandacht aan besteed.

Preview

Download de infographic