Reactie Adfiz op de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024

Reactie Adfiz op de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024

Begin juli is er door het ministerie van Financiën een consultatieronde gestart over de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024. Met deze wijzigingsregeling wordt de Tijdelijke regeling hypothecair krediet gewijzigd. Eerder informeerden we je al over de voorgenomen wijzigingen. 

In onze reactie hebben wij met name aandacht gevraagd voor de extra financieringsmogelijkheid voor het verduurzamen van de woning. Als een huizenbezitter de woning wil verduurzamen kan er extra worden geleend, doordat een bedrag van maximaal €20.000 buiten beschouwing gelaten kan worden bij het berekenen van de financieringslast. Dit bedrag is echter te laag om een woning met een slecht energielabel fors te verduurzamen. Wij hebben opgeroepen om de extra financiering afhankelijk te stellen van de te realiseren verbetering van het energielabel.  

Auke Gijsbertse, lid van Adfiz en de commissie Financiële Planning, heeft ook op de consultatie gereageerd. In zijn reactie ligt de nadruk op een aantal technische punten, bijvoorbeeld over het toetsinkomen op de AOW-gerechtigde leeftijd. De reactie van Auke is hier te vinden.