Consultatie Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024

Consultatie Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024

Op 10 juli 2023 heeft het ministerie van Financiën een consultatieronde gestart over de voorgenomen wijzigingen in de leennormen voor 2024. Deze leennormen zijn vastgelegd in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. De consultatie is hier te vinden. 

Energielabel 
Een belangrijke voorgenomen wijziging is dat er vanaf 2024 in de leennormen rekening gehouden gaat worden met het energielabel van de woning. Afhankelijk van het energielabel kan de hypotheekaanbieder een bedrag buiten beschouwing laten bij het berekenen van de financieringslast. De financieringslast is het maximale bruto bedrag wat iemand aan een hypotheek kan betalen, uitgedrukt in het percentage van het toetsinkomen. Als er bedragen buiten beschouwing gelaten worden voor het berekenen van de financieringslast, is er dus een hoger hypotheekbedrag mogelijk. 

Voor de energielabels E, F of G is dat bedrag €0, voor label C en D is dat €5.000. Dit loopt op tot €40.000 bij label A++++ en zelfs tot € 50.000 bij energielabel A++++ met energieprestatiegarantie voor tenminste tien jaar. Praktisch betekent dit dat voor woningen vanaf energielabel C binnen de leennormen meer leenruimte beschikbaar is. 

Daartegenover staat dat voor woningen met energielabel E, F of G een extra bedrag van €20.000 geleend kan worden voor energiebesparende maatregelen, zonder dat dit bedrag door de hypotheekverstrekker meegenomen moet worden bij het berekenen van de financieringslast. Voor betere energielabels neemt dit bedrag af, tot €0 bij energielabel A++++. 

AOW-leeftijd 
Een andere voorgenomen wijziging is dat hypotheekverstrekkers bij het vaststellen van het toetsinkomen ook rekening moeten houden met het te verwachten inkomen (en vermogen) op de AOW-leeftijd, als die AOW-leeftijd binnen tien jaar bereikt zal worden. “Na het bereiken van de AOW-leeftijd zal de consument naar verwachting een lager inkomen hebben dan voor het bereiken van de AOW-leeftijd, terwijl de hypotheekverplichtingen doorlopen. De consument zal dan minder financiële ruimte hebben om rente en aflossing te betalen. Om overkreditering te voorkomen is het derhalve van belang dat een aanbieder ook rekening houdt met het verwacht inkomen en vermogen op het moment dat de consument de AOW-leeftijd bereikt”, zo is te lezen in het consultatiedocument. 

Alleenstaanden 
De leennorm wordt voor alleenstaanden verruimd. Bij een alleenstaande met een inkomen hoger dan €26.000 kan de hypotheekverstrekker maximaal €16.000 buiten beschouwing laten bij het berekenen van de financieringslast. Hierdoor wordt de leenruimte voor alleenstaanden groter. 

Studieschuld 
Tenslotte wordt voorgesteld dat de hypotheekverstrekker vanaf 2024 rekening moet houden met het termijnbedrag van de aflossing van een studieschuld. “Op deze manier wordt op verantwoorde wijze rekening gehouden met de actuele situatie van de consument met een studielening. Door extra af te lossen tijdens de looptijd van de studielening ontstaat meer leenruimte voor de consument omdat de maandlasten na extra aflossingen lager zullen zijn”, aldus de minister van Financiën. 

Input?
Wil je naar aanleiding van deze consultatieronde aandachtspunten aan ons doorgeven? Afhankelijk van de reacties zal er vanuit Adfiz al dan niet op de consultatieronde gereageerd worden. Je kunt je input vóór 14 augustus 2023 mailen naar info@adfiz.nl