In navolging van het protocol Verantwoord winkelen voor de retail wil het ministerie voor Economische Zaken dat zo veel mogelijk branches een eigen protocol hanteren om de “1,5 meter economie” en de regels van het RIVM goed na te leven. Goede protocollen dragen bij aan het verantwoord open kunnen blijven van branches.

Het protocol voor financieel adviseurs is gebaseerd op het basisprotocol zakelijke dienstverlening dat VNO-NCW en MKB Nederland hebben gemaakt en dat is goedekeurd door RIVM en EZK. Het protocol voor onze branche geeft je een goede basis voor de naleving in jouw praktijk. In het protocol worden regels beschreven voor de ondernemer, voor werknemers en voor klanten.

 

Protocol Financieel advies

Preambule

 1. Deze afspraken gelden voor alle brancheactiviteiten
 2. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle ondernemers, medewerkers en klanten.
 3. Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting.
 4. Ondernemers en klanten houden zich aan de RIVM-richtlijnen.
 5. Brancheorganisaties, bedrijven en overheid communiceren over de afspraken.

Protocol Bepalingen:

Voor de ondernemers:

 1. Hygiëneregels hangen op een zichtbare plek in het bedrijf (poster Rijksoverheid)
 2. Regels voor klanten staan op de website (pop-up en/of homepage).
 3. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
 4. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, zorg dat stoelen en werkplekken op anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn.
 5. Zorg voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende middelen en wijs aanwezigen op het belang van handen wassen (bijv. ook regels ophangen in toilet). Maak regelmatig schoon.
 6. Werk zoveel mogelijk digitaal op afstand, beperk fysieke afspraken tot het noodzakelijke.
 7. Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden en verspreid over de dag.
 8. Maak afspraken met klanten over het maximaal aantal personen dat naar de afspraak komt (afgestemd op naleving van de 1,5 meter afstand).
 9. Neem vooraf een intake af met de klant, waarin gezondheidsregels worden besproken.
 10. Beperk klantbezoek, risico-inspectie of schade-inspectie tot het noodzakelijke.
 11. Maak ook bij klantbezoek vooraf goede afspraken om het aantal aanwezigen tot het minimum te beperken (afgestemd op naleving van de 1,5 meter afstand).
 12. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor medewerkers:

 1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
 2. Houd 1,5 meter afstand.
 3. Was vaker je handen
 4. Schud geen handen.
 5. Hoes en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 6. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 7. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

Voor de klanten:

 1. Houd 1,5 meter afstand.
 2. Schud geen handen.
 3. Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.
 4. Maak eerst een afspraak voordat je langskomt.
 5. Kom zo mogelijk alleen.
 6. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 7. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 8. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel.