Kennisdossier Nationaal Regime biedt inzicht en helpt aan de eisen te voldoen

Kennisdossier Nationaal Regime biedt inzicht en helpt aan de eisen te voldoen

Adfiz heeft een kennisdossier Nationaal Regime gepubliceerd op haar website. De informatie in dit kennisdossier brengt de gevolgen van MiFID II voor het Nationaal Regime in kaart en helpt adviseurs bij het bepalen of ze hun inschrijving Nationaal Regime bij AFM willen aanhouden of beëindigen. Daarnaast biedt het kennisdossiers vele modellen die de adviseur helpen om efficiënt te voldoen aan de nieuwe regels. Het kennisdossier Nationaal Regime is te raadplegen voor zowel leden als niet-leden. 

Eerder dit jaar ontstond onder adviseurs met een inschrijving in het ontheffingsregister onduidelijkheid over de wijzigingen die per 1 april van kracht zijn geworden voor het Nationaal Regime. Dit mede naar aanleiding van een brief van AFM waarin de wettelijke eisen waren geformuleerd. Om hierover voor de adviseur duidelijkheid te scheppen, hebben we een stappenplan Nationaal Regime ontwikkeld dat de adviseur helpt bij: 
1. het bepalen of zijn dienstverlening onder het Nationaal Regime valt; 
2. het voldoen aan alle organisatorische en gedragseisen. 

Stap 1 
In stap 1 van het stappenplan krijgt de adviseur antwoord op de vraag welke (beleggings)diensten onder het Nationaal Regime vallen en aan welke voorwaarden deze (beleggings)diensten moeten voldoen. 

Stap 2 
Stap 2 van het stappenplan focust op de organisatorische en gedragseisen die gelden onder het Nationaal Regime op het gebied van bedrijfsvoering, medewerkers en dienstverlening. Per onderwerp wordt aangegeven of het een bekende Wft-eis is, het al onder het ‘oude’ Nationaal Regime gold of een nieuwe of gewijzigde eis is.  

Modellen 
Om de nieuwe en gewijzigde regels snel en efficiënt te kunnen implementeren, hebben we diverse modellen ontwikkeld, zoals: 
- Beleid belangenconflicten 
- Inrichting distributieproces 
- Cliëntenovereenkomst 
- Geschiktheidsrapport 
- Dienstenwijzer Nationaal Regime 
- Kenmerken en risico’s van beleggingsfondsen 
- Addendum refertemodel SWO POG

Het kennisdossier Nationaal Regime kun je hier raadplegen.