Opnieuw afleggen initieel examen blijft mogelijk voor herstellen adviesbevoegdheid

Nieuws
geplaatst op 28-3-2019  

Het CDFD heeft aangegeven dat het – naast het bijzonder examen – mogelijk blijft om de adviesbevoegdheid te herstellen via het opnieuw afleggen van het initiële examen als een diplomahouder niet tijdig het PE-examen voor de betreffende beroepskwalificatie heeft behaald. Hiervoor hebben we onlangs ook gepleit in onze consultatiereactie. 

Over het bijzonder examen hebben we in de consultatieronde opgemerkt dat de inhoud beperkt moet blijven tot de examinering over de gemiste PE. Voorkomen moet worden dat in een bijzonder examen feitelijk alles weer getoetst kan worden. Het CDFD geeft nu aan dat het zwaartepunt zal liggen op de relevante ontwikkelingen uit de laatste PE-periode. En dat maximaal een kwart van het bijzonder examen bestaat uit generieke vaardigheden en competenties. Bij de publicatie van de eind- en toetstermen voor de bijzondere examens zullen we beoordelen hoe dit uitwerkt en of dit niet resulteert in een te brede toetsing.

Categorien: Vakbekwaamheid