Onze consultatiereactie: bijzonder examen moet uitsluitend gaan over gemiste PE-actualiteiten

Nieuws
geplaatst op 18-3-2019  

Met de gezamenlijke brancheorganisaties (Canon) hebben we gereageerd op de consultatie eind- en toetstermen voor het bijzonder examen. We geven hierin aan dat het bijzonder PE-examen nadrukkelijk beperkt moet blijven tot vragen over gemiste eind- en toetstermen PE sinds het PE-examen dat de kandidaat het laatst heeft afgelegd. In het consultatiedocument wordt een breder bijzonder examen voorgesteld. Het risico hiervan is dat het bijzonder examen een willekeurig examen wordt waarin feitelijk alles weer getoetst kan worden, wat niet conform de afspraken is die hierover zijn gemaakt.

Adviesbevoegdheid herstellen

Ook wijzen wij erop dat een kandidaat altijd de keuze moet hebben om een bijzonder examen af te leggen of te kiezen voor een initieel examen. Een initieel examen moet altijd weer opnieuw kunnen worden afgelegd. De regelgeving belemmert dit niet en mag dit ook niet doen. 

Modernisering

Verder blijven we erop wijzen dat de PE-examens in feite grotendeels herexamens zijn. Dit frustreert om op hoog niveau met vakbekwaamheid bezig te zijn. Wij bepleiten daarom onverminderd een vernieuwd en gemoderniseerd vakbekwaamheidssysteem dat wél motiveert, inspireert en uitdaagt. 

Categorien: Vakbekwaamheid