Open Insurance, de digitale toekomst

Open Insurance, de digitale toekomst

Met Open Insurance wordt het delen van informatie binnen de verzekeringssector gestimuleerd door meer digitale en open relaties te creëren tussen financiële dienstverleners en hun klanten. Europa wil hiermee via wetgeving enerzijds zorgen voor nieuwe en innovatieve dienstverlening en anderzijds de waarborgen creëren dat dit op een veilige en gestructureerde wijze gebeurt. Het systeem van data delen is al bekend in de bancaire wereld bij betaalrekeningen via de Europese richtlijn PSD2. Open Insurance ziet op het delen van data van verzekeringen.

De Europese Commissie heeft vorig jaar een voorstel gepubliceerd voor een verordening voor Open Insurance, de Financial Data Access (FIDA). In dit voorstel worden nieuwe regels voor het delen van klantengegevens in de financiële sector voorgesteld die rechtstreeks van toepassing worden in elke lidstaat. Het wetsvoorstel voorziet in een kader voor de toegang tot financiële gegevens met duidelijke rechten en verplichtingen voor het delen van deze gegevens in de financiële sector. Het voorstel maakt deel uit van de Europese datastrategie en het Digital Finance actieplan van de Europese Commissie om de financiële sector voor te bereiden op de digitale transformatie en de risico’s en opportuniteiten die ermee samengaan. In deze flyer van de Europese Commissie vind je een korte beschrijving van FIDA.

Het voorstel van de Commissie wordt op dit moment besproken door het Europees Parlement en door de Europese Council (raad van ministers). Er zijn echter nog vele vragen over het voorstel, zoals wat de scope wordt van FIDA. In het huidige voorstel van FIDA vallen financiële ondernemingen die voldoen aan de vereisten van DORA, de verordening inzake digitale weerbaarheid, ook binnen de scope van FIDA. Het lijkt zo goed als zeker dat de verdere behandeling plaats zal vinden na de komende Europese verkiezingen in juni.

Een van de zaken waarvoor wij ons - in BIPAR-verband - inzetten is dat ook partijen die nu niet onder DORA vallen de mogelijkheid krijgen om via een opt-in om deel te nemen aan FIDA. FIDA biedt namelijk kansen voor dienstverlening voor intermediairs. Wij volgen de Europese behandeling van het FIDA voorstel nauwgezet en houden je via onze Europese updates hiervan op de hoogte.