Onderzoek naar gevolgen uitbreiding automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Nieuws
geplaatst op 12-9-2019  

Minister Koolmees heeft in antwoord op Kamervragen (Roald van der Linde, VVD) aangekondigd dat hij wil onderzoeken wat de gevolgen zijn van uitbreiding van het recht op automatische overdracht van kleine pensioenen voor werknemers en werkgevers. In het voorjaar hebben wij onze zorgen geuit over de kosten die - bij uitbreiding - neergelegd kunnen worden bij de werkgever. Dit hebben we in juli nog toegelicht op het ministerie van SZW.

De minister wijst erop dat hij de belangen van werknemers in het oog wil houden. Samen met hun werkgever hebben zij er immers ooit voor gekozen de opgebouwde pensioenen niet over te dragen. Een reden hiervoor kan het behoud van garanties zijn. De minister vraagt zich af of het wel redelijk en wenselijk is om de destijds door partijen gemaakte keuze te passeren. Ook wijst de minister erop dat de werkgever te maken kan krijgen met een bijbetaling. Meer duidelijkheid is gewenst over wat dit betekent.  

Hoewel de minister positief staat tegenover uitbreiding van automatische overdracht heeft hij de indieners van het verzoek hiertoe (Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie en Verbond) laten weten nadere informatie nodig te hebben om een goede afweging te kunnen maken. Wij vinden het een goede zaak dat het ministerie nader onderzoek wil doen voor hierover een definitief besluit te nemen. 

Categorien: Pensioenen