Nieuwe SWO Turien beoordeeld

Nieuwe SWO Turien beoordeeld

Vanuit de ledenkring hebben we de nieuwe SWO van Turien ter beoordeling voorgelegd gekregen. Na bestudering daarvan hebben we onze aanpassingsvoorstellen gedeeld met de maatschappij. In de nieuwe overeenkomst zijn sommige aanpassingsvoorstellen wel doorgevoerd, andere zijn niet overgenomen. 

De nieuwe SWO vind je hier. Onze reactie daarop en het commentaar van Turien daarop vind je hier. 

Zoals altijd wijzen we je erop dat het besluit om al dan niet een samenwerking aan te gaan op basis van deze nieuwe overeenkomst altijd bij jezelf ligt.