Nieuwe campagne voor ondernemers met geldzorgen

Nieuwe campagne voor ondernemers met geldzorgen

Eerder deze week wezen we je op de vernieuwde Toekomstcheck waarmee ondernemers inzicht krijgen in hun liquiditeitspositie voor de komende twaalf maanden. Een ander initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW, dat onlangs is gestart, is de campagne Geldzorgen de baas om ondernemers te informeren over geldzorgen, van henzelf of hun medewerkers. 

Na corona is het nu de Russische inval in Oekraïne en de daarmee verwachte economische gevolgen waarmee groepen ondernemers te kampen krijgen. Veel ondernemers hebben moeite om financieel de regie te houden. Ze kampen met tegenvallende omzetten of kunnen het benodigde personeel niet vinden. En wanneer ondernemers op zoek gaan naar hulp moeten ze zich maar net een weg weten te banen door het woud van regelingen en instanties. Het kan natuurlijk ook zijn dat een medewerker kampt met geldzorgen en je daar als werkgever iets aan wil doen.   

Om het voor ondernemers makkelijker te maken hulp te vinden wanneer zijzelf of werknemers kampen met geldzorgen, heeft MKB-Nederland een campagne ontwikkeld. meer informatie vind je op https://www.ondernemen.nl/geldzorgen.