Update Toekomstcheck: communicatiemiddelen gericht op groep ondernemers die het meest baat heeft bij deze tool

Update Toekomstcheck: communicatiemiddelen gericht op groep ondernemers die het meest baat heeft bij deze tool

In november wezen we je op de Toekomstcheck, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland die ondernemers inzicht biedt in hun liquiditeitspositie voor de komende twaalf maanden. In de afgelopen maanden is onderzocht of en zo ja hoe deze tool verbeterd kan worden. Ook enkele Adfiz-leden hebben aan dit onderzoek meegewerkt. 

Een van de inzichten van het onderzoek is dat de Toekomstcheck met name aanslaat onder ambachtelijke ondernemers. Deze ondernemers zijn vooral bezig met hun werk, hun vak en minder met de financiële kant van hun bedrijfsvoering. Ze zijn minder bekend met liquiditeitsprognoses, zoals bijvoorbeeld de Toekomstcheck, en dat deze handig voor hen kunnen zijn om overzicht en rust te krijgen. Dit heeft tot gevolg dat ze financiële stress kunnen ervaren als ze onverwachts met belastingen of hogere kosten te maken krijgen.    

In de aangepaste en uitgebreide toolkit zijn nu ook diverse communicatiemiddelen opgenomen om juist deze groep ondernemers te bereiken. In de communicatie wordt daartoe ingespeeld op hun behoeften, zorgen, manier van werken en denken en tone-of-voice. Je vindt de aangepaste materialen in de google drive van de campagnewebsite: https://www.ondernemen.nl/blikopdetoekomst/toolkit. Verder is er ook een helpdesk in het leven geroepen. Deze richt zich specifiek op ondersteuning bij het invullen van de Toekomstcheck en geeft geen advies.