Nieuwe arbeidscontracten aangepast aan Wet voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden

Nieuwe arbeidscontracten aangepast aan Wet voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden

De nieuwe regelgeving rondom Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vraagt om aanpassing van arbeidscontracten. Wij hebben daarom de arbeidscontracten die we jou beschikbaar stellen aangepast aan deze nieuwe regels. Tegelijkertijd hebben we de contracten tekstueel toegankelijker gemaakt.  

De belangrijkste aanpassingen zijn: 

  • bepalingen voor uitgebreidere informatie die meteen aan het begin aan een werknemer moet worden verstrekt is toegevoegd 
  • het al dan niet kosteloos (verplicht) aanbieden van scholing is toegevoegd 
  • afspraken over het aangaan van nevenwerkzaamheden zijn toegevoegd 

Voor het gebruik van de contracten raden we aan kennis te nemen van de korte toelichting. In de overeenkomsten wordt verwezen naar een studiekostenovereenkomst. Een voorbeeld hiervan tref je hier aan. Ook hebben we een voorbeeld gemaakt van een checklist integriteit. Tot slot is ook een voorbeeld toegevoegd van het aanbod voor een vaste arbeidsomvang. Als werkgever ben je altijd verplicht om - als een arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd - een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Je moet dit aanbod binnen een maand doen. 

Je vindt de nieuwe documenten zowel in het kennisportaal Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden als in het portaal Wet arbeidsmarkt in balans.