Nieuw: WBTR kennisportaal toegevoegd aan onze site

Nieuw: WBTR kennisportaal toegevoegd aan onze site

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet heeft een aantal ingrijpende gevolgen voor verenigingen en stichtingen in Nederland. Welke dat zijn, wat de gevolgen daarvan zijn voor het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico en hoe je ermee aan de slag kunt binnen je portefeuille zetten we uiteen in ons nieuwe kennisportaal WBTR. 

De afgelopen jaren zijn diverse verenigingen en stichtingen negatief in het nieuws geweest vanwege wanbeleid. Met de WBTR wil de overheid zorgen voor een professionaliseringsslag. Daarom moeten er meer zaken worden vastgelegd en wordt aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders uitgebreid. Dit betekent dat verenigingen en stichtingen per 1 juli een aantal zaken moeten hebben geregeld en ermee rekening moeten houden dat:  

  • bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk worden bij faillissement bij onbehoorlijk bestuur;  
  • besluiten meer dan voorheen transparant en inzichtelijk moeten worden genomen;  
  • beleid over tegenstrijdige belangen moet worden vastgelegd;  
  • voor toezichthoudende organen van verenigingen en stichtingen dezelfde eisen gaan gelden als voor RvC's van ondernemingen. 

Het kennisportaal WBTR is onderdeel van ons kennisdossier Risicomanagement. In het kennisportaal vind je naast uitgebreide informatie over de WBTR, ook een link om het webinar terug te kijken dat we eerder dit jaar samen met het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) en serviceprovider SUREbusiness hebben georganiseerd over de WBTR. Daarnaast vind je er tools, zoals een stappenplan (ledenvoordeel) en een modelbrief. 

>> naar het kennisportaal WBTR