Nieuw: maandelijkse column van Enno

Nieuw: maandelijkse column van Enno

En dan is het ineens alweer september. Op een enkeling na is iedereen op het Adfiz kantoor weer terug van vakantie en neemt de reuring op de werkvloer weer toe. Niet alleen hier, hoor. Ik zie het ook binnen de branche. Zo kwam de Consumentenbond een kleine twee weken geleden met de uitsmijter dat banken hypotheekklanten als melkkoe zouden gebruiken. En ze onnodig verplichten om een ‘dure’ adviseur in te schakelen bij kleine hypotheekwijzigingen. Ik las met verbazing over de stelligheid waarmee deze boodschap werd gebracht. En ik niet alleen getuige de vele reacties uit de branche.

De waarde van goed advies wordt volgens mij stelselmatig onderschat. En niet alleen door de Consumentenbond. Veel te vaak wordt alleen stilgestaan bij de ‘te hoge’ kosten die aan advies verbonden zouden zijn. Ik stel daar een tegengeluid tegenover: alle ontwikkelingen met robots ten spijt, de risico’s en kosten van ondoordacht ‘doe-het-zelven’ worden nog steeds structureel gebagatelliseerd.

Adviseren over wat de financiële keuzes die iemand nu maakt vroeg of laat kunnen betekenen, is een vak, een specialisme zelfs. Volgens mij beginnen klanten dat ook steeds meer in te zien. Over 2016 zag Kifid een stijging van het aantal klachten bij execution only en fintech-diensten. Als de nood aan de man is, beseft de klant ineens dat er niemand is die hem begeleidt, ondersteunt of informatie geeft. Hij beseft dat hij wel degelijk iemand wil die hem adviseert!

Om nog even terug te komen op het onderzoek van de Consumentenbond: ik begrijp eerlijk gezegd niet dat zij durven suggereren dat hypotheekwijzigingen niet impactvol en dus eenvoudig kunnen zijn. Ze lijken misschien eenvoudig, maar daarom zou je als Consumentenbond juist moeten wijzen op de grote consequenties als je er als betrekkelijke leek ondoordacht mee aan de slag gaat. Zeker het voorbeeld waarmee de pers werd gehaald – ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij een echtscheiding – is uitermate complex. Je zou verwachten dat zo’n onderzoek erop wijst dat er producten worden overgesloten, impactvolle fiscale gevolgen zijn en het maar de vraag is of het allemaal financieel toekomstproof is.

Ik vind het hoog tijd om de mythe van de ‘dure’ adviseur voor eens en altijd naar het rijk der fabelen  te verwijzen en te vervangen door realiteitszin: doe-het-zelven is niet zonder risico. Ik zal daarover duidelijker van me laten horen: Géén advies? Dat kan pas duur uitpakken!

 

Hartelijke groet,

Enno Wiertsema

 

Vanaf deze maand schrijft Enno maandelijks een column over onderwerpen die hem zijn opgevallen binnen de branche. Zijn maandelijkse ‘Brief van de directie’ met een overzicht van de belangrijkste ledenberichten komt hiermee te vervallen. In de plaats daarvan publiceren we elke eerste werkdag van de maand op onze site een overzicht van relevante ledenberichten uit de voorgaande maand.