Nieuw Adfiz Najaarsevent goed bezocht

Nieuw Adfiz Najaarsevent goed bezocht

Gisteren organiseerden we bij InnStyle in Maarssen het Adfiz Najaarsevent, de opvolger van het Particulier Platform en het Zakelijke Platform. De nieuwe opzet, met 's ochtends aandacht voor de particuliere markt, 's middags voor de zakelijke en daar tussenin een plenair deel, was een groot succes. Niet in de laatste plaats door de goede opkomst en de 14 vertegenwoordigers van ledenvoordelen die de bijeenkomst met een stand opluisterden. 

In de ochtend stonden drie expertsessies op het programma: 

Duurzaamheid – door Michel van Dam en Dick de Kruijk (beiden Atentikmarketing). Zij legden uit hoe je als financieel adviseur je klanten kunt helpen bij het verduurzamen van hun woning.  

“Waarom de eigen woning verduurzamen? De hoge energielasten zijn een belangrijk motief. Maar ook andere motieven zoals wooncomfort en klimaat spelen een rol. Hypotheekadviseurs kunnen een sleutelrol vervullen bij het activeren en begeleiden van klanten bij woningverduurzaming. Deze rol past adviseurs ook in het licht van actief klantbeheer en zorgplicht. Daarnaast kan het bijdragen aan een onderscheidende positionering van een advieskantoor. Om die rol professioneel te vervullen is door Atentikmarketing, samen met Bureau DFO, een opleiding/training ontwikkeld, zie voor meer info greenofficer.nl.”  

>> naar de presentatie 

Actieve transparantie – door Roderick van de Laar (Lindenhaeghe) en Bart Hermanussen (Assurantiekantoor Hermanussen).  

“Welke invloed hebben je waarden en overtuigingen (je mindset) op je gedrag en wat je waarneemt? Wanneer je kijkt naar de nieuwe wetgeving, dan kun je het ervaren als een ‘moetje’. De tip is om opnieuw naar je positionering van je bedrijf of jezelf te kijken. Als je weet wat je belangrijk vindt, dan kun je makkelijker ontdekken hoe actieve transparantie hier een rol in kan spelen. Dan verandert ‘moeten’ in ’willen’ waardoor je succesvoller veranderingen implementeert in je bedrijf en in gesprekken met je klanten. Dit verhaal hebben we bewezen met Bart. Hij heeft op die manier provisieloos werken succesvol geïmplementeerd in zijn bedrijf wat hem veel meer werkplezier en een stabiel inkomen heeft opgeleverd. We hebben gesproken waarom hij dit zo heeft gedaan, hoe hij dit heeft geïmplementeerd, wat hij gedaan heeft en wat het hem heeft opgeleverd. Met andere woorden: denk vooraf goed na over wat je met onderwerpen als actieve transparantie of provisieloos werken wilt en hoe je dat zo kunt inrichten dat het past bij wie je bent en wat jij belangrijk vindt.” 

>> naar de presentatie 

Nazorg en klantbeheer – door Guy Polman (VvAA) en Doron Themans (ondernemer en host van een podcast over chatbots).  

“VvAA doet nazorg met behulp van een outbound chatbot Joyce. Veel deelnemers hebben regelmatig contact met hun klanten, maar nog niet iedereen heeft nazorg gestructureerd aangepakt. De aanpak met een outbound chatbot, waarvan we een demo hebben gegeven, zorgt voor kosteneffectiviteit, schaalbaarheid en compliancy. Adfiz heeft aangegeven te willen onderzoeken of een dergelijke oplossing ook kan worden ontwikkeld voor de leden.”  

>> naar de presentatie 

Na de opening van het plenaire programma door Enno leidde Remco Verduijn (Lindenhaeghe) de aanwezigen door de – voor de sector – belangrijkste en opvallendste ontwikkelingen uit de op Prinsjesdag gepresenteerde rijksbegroting. Vervolgens stond een keynote op het programma van Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, over de stand van zaken van de Nederlandse economie 

Tijdens de middag stonden weer drie expertsessies op het programma: 

Pensioen – door Herman Kappelle (hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht, VU Amsterdam) en Jurre de Haan (VNO-NCW). In deze sessie over de nieuwe Pensioenwet ruime aandacht voor de regelgeving, wat dat betekent voor werkgevers en hoe adviseurs daarop kunnen inspelen. 

>> naar de presentatie 

Financieel fit – door Janna Schenk (Ecclesia) en Edward van Vierzen (NN Group).  

“We hebben de media en actualiteit geschetst, waarbij goed werkgeverschap, het veranderende pensioenlandschap, maar ook de zorgen rondom financieel welzijn in Nederland aan de orde zijn gekomen. In onze gesprekken hebben we het niet over het probleem, of over pensioen. We spreken juist over inkomen, nu en later. We zien het als een kans, waarbij de werkgever de medewerker faciliteert om het juiste inzicht te krijgen én de juiste keuzes te maken. Een werkgever kan verschillende aanleidingen hebben voor een Financieel Fit & Vitaal programma, denk bijvoorbeeld aan het geven van invulling aan duurzame inzetbaarheid, generatieregelingen, boventalligheid of het introduceren van een nieuwe pensioenregeling. Wat een dergelijk programma doet en hoe een programma in de praktijk werkt heeft Edward van Vierzen gepresenteerd aan de hand van het project rond de nieuwe pensioenregeling van NN Group NL, waarin Ecclesia het afgelopen jaar de individuele communicatie succesvol heeft verzorgd.” 

Cyber – door Marie-Louise de Smit (Aon) en Jan Ganzeveld (Bakker Ganzeveld Assurantiën).  

“We hebben gesproken over de omvang en impact van cyberrisico's, de verschillende redenen om te verzekeren en hoe je tot die verzekering komt. Jan is vooral ingegaan op zijn ervaring als bestuurder van een assurantiekantoor dat een hack heeft meegemaakt. Beiden hebben we benadrukt dat het belangrijk is om cyberrisico's met bedrijven te bespreken. Dat vloeit ook voort uit onze zorgplicht als verzekeringsadviseur.” 

>> naar de presentatie 

Het eerste Adfiz Najaarsevent werd – naar goed gebruik – afgesloten met een netwerkborrel en uitgebreid buffet.