Nibud ontwikkelt hulpmiddelen om geldproblemen bespreekbaar te maken. MKB NL doet oproep om schrijnende gevallen te melden

Nieuws
geplaatst op 15-4-2021  

Door de coronacrisis zijn meer mensen in financiële problemen geraakt, zowel ondernemers als particulieren. Omdat geldproblemen vaak grote invloed hebben op het dagelijks functioneren (privé en werk), is het belangrijk geldproblemen tijdig te signaleren en er het gesprek over aan te gaan. Nibud ontwikkelde een set aan hulpmiddelen die jou daarbij kan helpen. 

Uit Nibud-onderzoek blijkt dat bij drie op de vijf bedrijven mensen rondlopen met geldproblemen. Dat is niet alleen stressvol voor werknemers zelf, zoals Annemarie van Gaal gisteren tijdens de Platformbijeenkomst ook al opmerkte, maar ook kostbaar voor werkgevers. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor productiviteitsafname en voor verzuim.  

Ook ondernemers kunnen financieel kwetsbaarder zijn als ze te maken hebben met wisselende of zelfs vrijwel volledig wegvallende inkomsten. In een periode van inkomensterugval lopen zij een groter risico om problematische schulden te ontwikkelen. Daarnaast kunnen de zakelijke en privéfinanciën door elkaar lopen wat het lastiger maakt om goed overzicht te houden. 

Om adviseurs te helpen goed voorbereid het gesprek aan te gaan met mensen bij wie zij geldproblemen vermoeden, heeft het Nibud een signaalkaart en een gesprekshandreiking ontwikkeld. De signaalkaart bevat een lijst met signalen die kunnen duiden op geldproblemen. De gesprekshandreiking geeft handvatten om het gesprek aan te gaan en waar nodig door te verwijzen naar verdere hulp. De hulpmiddelen kun je hier downloaden. Er is ook een set beschikbaar die je ter beschikking kunt stellen aan werkgevers (en HR-managers, teamleiders, bedrijfsmaatschappelijk werkers etc.). Op Finfin staat een artikel om dit op je site of in je nieuwsbrief onder de aandacht te brengen. 

Meld knelpunten rondom de financiering 
Naar aanleiding van vele signalen die MKB NL heeft ontvangen met betrekking tot financiering (banken die geen krediet meer verstrekken omdat ondernemers in de ‘verkeerde’ branche actief zijn, hypotheken die niet worden verlengd etc), vraagt de werkgeversorganisatie je hulp. Ken jij ondernemers die binnen branches werkzaam zijn waar financieringsaanvragen te vaak niet worden gehonoreerd om te spreken van incidenten? Meld ze dan uiterlijk vrijdag 30 april via financiering@vnoncw-mkb.nl.  

De meldingen neemt MKB NL allereerst mee in het overleg met het kabinet. Ook gebruiken ze de (geanonimiseerde) gegevens om het financieringsbeleid met andere partijen (NVB, banken, andere financiers) te bespreken en processen bij financiers zo mogelijk aangepast of verbeterd te krijgen. 

 

Categorien: coronavirus