Modelregeling klokkenluiders nu ook in Engelse vertaling beschikbaar

Modelregeling klokkenluiders nu ook in Engelse vertaling beschikbaar

Op 18 februari 2023 is de aangescherpte Wet bescherming klokkenluiders is in werking getreden. Omdat deze wet voor alle financiële adviseurs van toepassing is, bieden wij je vanuit Adfiz de nodige ondersteuning. Alle informatie, tools en andere hulpmiddelen (waaronder een modelregeling) over de wet vind je in ons kennisportaal Wet bescherming klokkenluiders. De modelregeling is nu ook in een Engelse vertaling beschikbaar.

>> naar de Engelse modelregeling