Minister onderstreept belang advies bij afsluiten hypotheek

Nieuws
geplaatst op 8-7-2020  

Minister Hoekstra van Financiën heeft in een Kamerbrief de belangrijke verantwoordelijkheid van hypotheekadviseurs benadrukt om klanten te wijzen op betaalbaarheidsrisico’s voor consumenten. Dit is een steun in de rug voor de adviessector nu het belang van advies de afgelopen maanden gebagatelliseerd leek te worden. In de lobby zullen wij erop aan blijven dringen dat dit heldere signaal ook om wordt gezet in beleid. 

Belangrijke verantwoordelijkheid hypotheekadviseurs
In zijn Kamerbrief gaat Hoekstra uitgebreid in op de ontwikkeling van de schuldenlast de afgelopen jaren. Hij constateert onder andere dat mede dankzij de aangescherpte leennormen de collectieve schuldenlast weliswaar is toegekomen, maar in verhouding tot het BBP is gedaald. Daarnaast zijn er steeds meer consumenten met een annuïtaire of lineaire hypotheek, waardoor het risico van woningen die onder water staan de komende jaren verder zal afnemen. Wel wijst de Minister erop dat niet alle consumenten zich er voldoende van bewust zijn dat de LTI-norm niet voor elk consument het meest wenselijke hypotheekbedrag is. Zo gaat het NIBUD er bij het vaststellen van de normen standaard vanuit dat een consument geen kinderen heeft en een ondergemiddeld bestedingspatroon. De Minister concludeert: “Ik zie een belangrijke verantwoordelijkheid voor hypotheekadviseurs om de consument te wijzen op de betaalbaarheidsrisico’s bij een hoge Loan-to-Income (LTI) en samen met de consument te verkennen of deze maandlasten passend zijn. 

Voorstel afschaffing kennis- & ervaringstoets
Adfiz is blij met deze erkenning van de belangrijke taak die voor een adviseur in het adviesgesprek is weggelegd. Wat hierbij echter niet helpt dat is dat de Minister in andere dossiers het belang van advies ondergeschikt maakt. Zo wordt in de vorige week gepubliceerde consultatie van de BGfo voorgesteld de kennis- & ervaringstoets bij verhogingen tot € 25.000 ten behoeve van verduurzaming af te schaffen. Dit verlaagt evident de drempel om bij dergelijke verhogingen ook geen advies in te winnen. Het belang van goed advies houdt niet op bij het afsluiten. De situatie van de klant verandert immers ook doorlopend. 

Aflossingsvrije hypotheken 
Tot slot gaan de Minister in zijn
brief kort in op het dossier aflossingsvrije hypotheken. Hoekstra benadrukt hierbij dat niet elke aflossingsvrije hypotheek problematisch is, maar dat klanten zich wel bewust moeten zijn van de risicos. Uit de tot nu toe gehouden pilots blijkt namelijk dat er een deel van de consumenten is die wel degelijk in beweging moet komen. Hier ligt een belangrijke taak voor aanbieders en adviseurs.

In ons dossier Aflossingsvrije Hypotheken vind je een stappenplan hoe je hier als adviseur zelf mee aan de slag kunt gaan. 

Categorien: Hypotheken