Minister doet handreiking aan Eerste Kamer: verplichte werkwijze voor objectieve werving en selectie niet voor kleine werkgevers

Minister doet handreiking aan Eerste Kamer: verplichte werkwijze voor objectieve werving en selectie niet voor kleine werkgevers

De minister van SZW heeft opnieuw een handreiking aan de Eerste Kamer gedaan. Onder de voorwaarde dat de Eerste Kamer het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aanneemt, wordt de reikwijdte van de wet aangepast zodat kleine werkgevers (< 50 medewerkers) niet hoeven te beschikken over een (mondelinge of schriftelijke) werkwijze voor objectieve werving en selectie.

De minister zegt toe dat zodra het wetsvoorstel is aangenomen, dit wordt geregeld in een nieuw wetsvoorstel. Hiermee wil ze de lastendruk voor kleine werkgevers alsnog tegengaan om tegemoet te komen aan bezwaren van de Eerste Kamer op dit punt. De Eerste Kamer heeft de stemming over het wetsvoorstel opnieuw met een week uitgesteld om het debat op dit specifieke punt te heropenen.