Melden fouten berichtenverkeer verzekeraars

Melden fouten berichtenverkeer verzekeraars

Om meer inzicht te krijgen in gemaakte fouten bij berichtenverkeer, heeft SIVI het bestaande Meldformulier voor fouten bij digitaal aangeleverde documenten uitgebreid.  

Vanaf nu kunnen er meldingen gedaan worden over alle digitale aanleveringen binnen Provinciaal: 

  1. ADN-berichten (prolongaties (PPR) en mutatiebevestigingen (PMB)) – via Times of GRS 
  2. Polisdocumentatie – via GRS 
  3. Borderel – via GRS 
  4. Overige documenten – via GRS 

De meldingen worden 1 keer per maand verwerkt in een rapportage en met aanbieders gedeeld. Daarbij wordt aan aanbieders gevraagd om de gedane melding intern te adresseren dan wel een reactie te geven. Let wel SIVI geeft de meldingen alleen door. Het meldpunt is dus niet geschikt voor acute issues.  

SIVI zal de resultaten gebruiken om: 

  • aanbieders te vragen standaarden correct te gebruiken en richtlijnen binnen de eigen mogelijkheden op te volgen; 
  • een overall beeld te krijgen van de problematiek en dit vertalen naar mogelijke acties en/of individuele contacten met aanbieders; 
  • het overall beeld delen met de markt m.b.v. een tweemaandelijks dashboard. 

Melden kan met behulp van het daarvoor bestemde meldformulier op de site van SIVI of via het Meldpunt Adfiz. Zie ook ons eerdere ledenbericht over betere en foutloze aanlevering van berichten door verzekeraars.