Meer mensen wisselen van zorgverzekeraar

Meer mensen wisselen van zorgverzekeraar

De Zorgverzekeringswet kent de mogelijkheid voor verzekerden om jaarlijks over te stappen. Zorgverzekeraars moeten uiterlijk 12 november de premiestelling voor het daaropvolgende jaar bekend maken. Als iemand wil overstappen, moet hij of zij vervolgens vóór 1 januari de zorgverzekering bij de oude zorgverzekeraar (laten) opzeggen. Die persoon heeft dan tot 1 februari de tijd om zich per 1 januari bij een andere verzekeraar aan te melden.  

1 februari is dan ook traditioneel de datum dat het definitieve percentage van overstappers bekend wordt. Vektis, de organisatie die als datawarehouse voor de zorgverzekeringsmarkt geldt, heeft het percentage bekend gemaakt. Per 1 januari 2023 is 8,2% van de verzekerden van zorgverzekeraar gewisseld. Dit komt neer op bijna 1,5 miljoen verzekerden. 

Dit percentage is het hoogste percentage overstappers sinds overstapjaar 2006/2007. Eerdere jaren lag het overstappercentage tussen 6% en 7%. Alleen in 2012/2013 lag het percentage hoger dan 7%, blijkt uit de cijfers van Vektis.

Dat het percentage overstappers dit jaar zo hoog is heeft te maken met de premieverhoging die zorgverzekeraars hebben doorgevoerd. Die lag al snel gemiddeld boven de 8%, waar eerdere jaren de verhoging 3% of 4% was. Daarnaast zal ook de afschaffing van de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 2023 hebben meegespeeld. 

Eind april publiceert Vektis de jaarlijkse zorgthermometer 'Verzekerden in beeld'. In die uitgave staat allerlei interessante informatie over keuzes van verzekerden, aantallen verzekerden per zorgverzekeraar en nog veel meer. Uiteraard zullen we je daarvan op de hoogte brengen. 

De belangrijkste wijzigingen en aanpassingen rondom zorgverzekeringen per 2023 zijn hier te vinden. Meer weten over de werking van de Zorgverzekeringswet? Zie ook ons Handboek zorgverzekeringswet in de praktijk