Interessante informatie over de Zorgverzekeringswet

Interessante informatie over de Zorgverzekeringswet

De “Kenniskern” van brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verzorgt jaarlijks een document met daarin een overzicht van de belangrijkste wijzigingen rond de Zorgverzekeringswet voor het volgende jaar. Dit document kan helpen om de actuele kennis van medewerkers in de zorgverzekeringsbranche up-to-date te houden.

Adfiz werkt mee aan dit initiatief van ZN. Omdat de informatie ook interessant kan zijn voor medewerkers van advieskantoren, stellen wij het document met de actualiteiten per 2023 hierbij ter beschikking aan onze leden.

Verder heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun jaarlijkse “monitor zorgverzekeringsmarkt” gepubliceerd. In deze monitor deelt de NZa inzichten en ontwikkelingen rondom de zorgverzekeringsmarkt, bijvoorbeeld over de resultaten van zorgverzekeraars, over de overstapmarkt en rondom collectiviteiten. Deze monitor is te downloaden via https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_725683_22/