Maak gebruik van het nieuwe uniforme uitvraagformulier voor aan- of afmelden WGA ERD

Maak gebruik van het nieuwe uniforme uitvraagformulier voor aan- of afmelden WGA ERD

1 januari en 1 juli gelden als overstapmoment voor het WGA eigenrisicodragerschap. Zowel een aan- als afmelding voor het eigenrisicodragerschap moet uiterlijk 13 weken voor het volgende overstapmoment bij de Belastingdienst binnen zijn. Voor 1 juli 2023 als overstapmoment geldt dus dat een aan- of afmelding uiterlijk 31 maart bij de Belastingdienst bekend moet zijn. 

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is aangepast op de gegevens en cijfers zoals ze gelden voor 2023. Dit geactualiseerde formulier is te gebruiken voor overstapmoment 1 juli 2023. Het is belangrijk om altijd het meest actuele formulier te gebruiken.. 

Je kunt de formulieren (NL en EN) hier downloaden.  

Sneller een offerte krijgen 
Graag wijzen we je nog een keer op de tips om de aanvraag van offertes bij verzekeraars te versnellen:   

  1. Maak gebruik van het uniforme uitvraagformulier van Adfiz en pas deze niet zelf aan   
  2. Maak voor elk loonheffingsnummer gebruik van een apart formulier   
  3. Vul het uniform uitvraagformulier volledig in   
  4. Stuur direct de andere benodigde gegevens mee 

Heb je vragen over het uniform uitvraagformulier? Of verbetersuggesties voor de volgende versie? Laat het weten via info@adfiz.nl.