Kifid heeft sinds 1 april nieuwe reglementen in de vorm van vraag en antwoord

Kifid heeft sinds 1 april nieuwe reglementen in de vorm van vraag en antwoord

De reglementen van Kifid zijn per 1 april aangepast. De reglementen van de Geschillencommissie en van de Commissie van Beroep zijn omgezet in een meer toegankelijke en begrijpelijke versie. Het financiële klachtenloket wil hiermee een bijdrage leveren aan de laagdrempeligheid en klantvriendelijkheid. Hou dus rekening met de nieuwe reglementen in geval van nieuwe klachtenbehandelingen en zorg dat je in je communicatie richting je klanten naar de nieuwe reglementen verwijst. 

>> naar de Kifid reglementen 

Wat is er veranderd? 
Het reglement voor consumentenklachten en de reglementen voor kleinzakelijke klachten zijn samengevoegd in één reglement met verschillende hoofdstukken; er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. Het nieuwe reglement bestaat uit vragen en antwoorden en is te vinden op de website in de vorm van een doorklikbare pdf. Zo kan de gebruiker vanuit de inhoudsopgave direct naar de antwoorden op de vragen die hij heeft. Ook de huidige werkwijze van Kifid komt terug in de nieuwe reglementen, op enkele details na. Die details worden benoemd in de transponeringstabellen. 

In klachtprocedures die tot en met 31 maart 2022 werden ingediend gelden nog de oude reglementen. Om die reden blijven deze oude reglementen ook nog op de website van Kifid staan.