Kifid evaluatie van start

Kifid evaluatie van start

Het ministerie van Financiën start met een evaluatie van Kifid. Adfiz is daarbij betrokken via een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de stakeholders. Wij zullen onze inzet voor deze klankbordgroep voorbereiden gezamenlijk met de OvfD en de VV&A. De evaluatie loopt tot komend najaar. 

Op basis van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt het Kifid elke vier jaar door een onafhankelijk onderzoeksbureau geëvalueerd op doeltreffendheid en d mogelijke manieren om de prestaties daarvan te verbeteren. In voorgaande evaluaties is gekeken naar de onafhankelijkheid van Kifid en verbetering van de laagdrempelige toegang voor de consument. De minister gaf bij de laatste evaluatie aan tevreden te zijn met de uitkomsten onder andere door aanpassingen van Kifid ter verhoging van efficiëntie en toegankelijkheid.  

Aandachtspunten van Adfiz bij de vorige evaluatie in 2017 waren de doorlooptijden en de motivering van uitspraken door KIFID. Heb jij nog onderwerpen die je ons wilt meegeven voor de evaluatie? Mail ze dan naar info@adfiz.nl.