Kennisportaal Nieuw Pensioenstelsel online

Nieuws
geplaatst op 9-9-2021  

Naar verwachting wordt begin 2022 het definitieve wetsvoorstel voor herziening van het pensioenstelsel bij de Tweede Kamer ingediend. Om je tijdig en zo goed mogelijk te ondersteunen bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel hebben we het kennisportaal Nieuw pensioenstelsel ontwikkeld.

Het aanpassen van álle pensioenregelingen aan de nieuwe wettelijke regels is een omvangrijk en ingrijpend proces waarvoor strakke deadlines gelden. Om in dit aanpassingstraject tijdig de juiste keuzes te maken, kunnen werkgevers (en werknemers) niet om jouw specifieke deskundigheid en goede procesbegeleiding heen. Om je daarop voor te bereiden en je daarbij te helpen, hebben we alle relevante informatie over het nieuwe pensioenstelsel, de wettelijke fasen, data en deadlines in het aanpassingstraject verzameld in dit kennisportaal. Het kennisportaal wordt zo opgesteld dat je het op twee manieren kunt benaderen:

  • Als naslagwerk, om alle relevante informatie integraal door te nemen
  • Als stappenplan (nog in ontwikkeling), voor specifieke informatie over de stappen die je moet zetten bij de keuze voor (1) eerbiedigende werking, (2) het aanpassen van de huidige uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst om vervolgens gebruik te kunnen maken van eerbiedigende werking of (3) transitie.

Belangrijk om te weten bij lezing van het kennisportaal is dat alle informatie, data en deadlines gebaseerd zijn op het conceptwetsvoorstel Toekomst pensioenen. De inhoud van dit portaal is daarmee nog niet definitief. Zodra de wet definitief is, zullen wij – waar nodig – dit portaal updaten. We houden je hiervan op de hoogte via onze ledenberichten.

>> naar het kennisportaal Nieuw pensioenstelsel

Categorien: Pensioenen