Kennis- en ervaringstoets bij verduurzaming afgeschaft per 1 april

Nieuws
geplaatst op 23-3-2021  

Het besluit om de kennis- en ervaringstoets te schrappen bij een verhoging van de hypotheek voor verduurzaming is definitief. Per 1 april komt deze verplichting bij verhogingen tot € 25.000 voor consumenten te vervallen. Adfiz blijft tegenstander van deze afkalving van consumentenbescherming.  

Toch is het definitieve voorstel een verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Zo kan de kennis- en ervaringstoets enkel worden overgeslagen bij verhogingen binnen vijf jaren na afsluiten van de oorspronkelijke hypotheek. Hiermee wordt voorkomen dat hypotheken waar jarenlang geen onderhoud op is gepleegd drempelloos verhoogd kunnen worden.  

In zijn toelichting op het besluit gaat minister Hoekstra uitgebreid in op onze consultatiereactie. Hierin geeft hij aan “het belang van een goed advies te erkennen”, maar wijst hij erop dat klanten die execution-only de hypotheek verhogen toch geen advies zouden inwinnen. Hiermee gaat Hoekstra te kort door de bocht. De kennis- en ervaringstoets is er immers juist voor bedoeld om klanten bewust te maken van de risico’s van execution-only, zodat klanten alsnog voor financieel advies kunnen kiezen. Door de kennis- en ervaringstoets nu in het kader van verduurzaming deels af te schaffen, wordt consumenten deze kans ontnomen. Gelukkig blijft de groep van consumenten waarvoor dit geldt dus beperkt tot klanten die maximaal vijf jaar geleden hun hypotheek hebben afgesloten. 

Verkort advies 
Positief aan de reactie van Hoekstra is dat hij de sector uitnodigt om in gesprek te gaan over verkort advies. In de praktijk krijgen wij vaak van adviseurs terug dat een integraal financieel advies voor klanten te duur is in verhouding tot de beperkte verhoging van de hypotheek. Een tussenvorm – verkort advies biedt jou als adviseur de mogelijkheid de klant enkel te adviseren over aspecten die samenhangen met de beperkte verhoging van de hypotheek. Wij gaan dan ook graag op de uitnodiging in en zullen voorstellen doen om op korte termijn verkort advies mogelijk te maken. Wij blijven de afschaffing van de kennis- en ervaringstoets in alle gevallen onverstandig vinden, maar door ondersteuning van verkort advies bij verduurzaming krijg je als adviseur wel de mogelijkheid om je klanten een zinvol en betaalbaar advies te geven.

Categorien: Hypotheken