Kabinet presenteert Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028

Kabinet presenteert Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028

Vorige week is de Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028 gepresenteerd. In de Nederlandse cybersecuritystrategie beschrijft het kabinet haar visie op de digitale samenleving en de rol van overheid, bedrijven en burgers daarin. De strategie is tot stand gekomen met een brede betrokkenheid van vele publieke, private en maatschappelijke organisaties en bouwt voort op eerdere kabinetsbrede cybersecuritystrategieën. 

Onderdeel van de strategie is een actieplan. In het actieplan staan concrete acties voor een digitaal veilige samenleving. Om de visie te realiseren zijn doelen geformuleerd langs vier pijlers: 

  1. het verhogen van de digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties 
  2. het bieden van veilige en innovatieve digitale producten en diensten in ons land 
  3. het tegengaan van digitale dreigingen van staten en criminelen 
  4. voldoende cybersecurityspecialisten, onderwijs over digitale veiligheid en digitale weerbaarheid van burgers. 

Meer weten over hoe jij met cyberrisico's en -security kunt omgaan? Bezoek dan ons kennisportaal Cyberrisico's.