Inwerkingtreding SFDR RTS uitgesteld

Inwerkingtreding SFDR RTS uitgesteld

De inwerkingtreding van de technische standaarden Sustainable Finance Disclosure Regulation (kortweg: SFDR RTS) is uitgesteld tot 1 juli 2022. Deze gedelegeerde wetgeving is in de verzekeringsbranche met name relevant voor verzekeraars. Voor jou als adviseur betekent deze vertraging vooral dat het langer lastig zal blijven om financiële producten met een beleggingscomponent te vergelijken op hun mate van duurzaamheid.

In artikel 8 en 9 van de SFDR is bepaald dat aanbieders van duurzame beleggingsproducten in hun promotie en precontractuele informatie transparant moeten zijn over de manier waarop de duurzaamheid van deze producten wordt bepaald. De RTS bevat een set aan regels waaraan deze transparantie moet voldoen. Met het uitstel van de inwerkingtreding van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022 zijn aanbieders langer aan de bestaande abstracte wettelijke normen van de SFDR gebonden.  

Voor jou als adviseur heeft dit uitstel beperkte gevolgen. Op dit moment zijn veel aanbieders van beleggingsproducten in hun informatie over duurzaamheidrisico’s en duurzaamheidsfactoren nog vrij algemeen. Dit wordt ook bevestigd door een verkennend onderzoek van de AFM dat vandaag is gepubliceerd. Hieruit blijkt dat aanbieders van fondsen die het predicaat ‘duurzaam’ krijgen in veel gevallen niet meetbaar maken in welke mate de betreffende fondsen daadwerkelijk duurzaam zijn. Dit maakt het lastig om je klanten goed te adviseren over de duurzaamheid van producten die je adviseert. De verwachting is dat de inwerkingtreding van de SFDR leidt tot concretere en beter vergelijkbare (pre)contractuele informatie. Wij blijven je daarom op de hoogte houden over de RTS en andere relevante SFDR-ontwikkelingen.  

Meer informatie over de SFDR en de gevolgen voor jou als adviseur vind je in ons kennisdossier: https://www.adfiz.nl/dossiers/sfdr/