Inhoud bijzonder examen moet beperkt blijven tot gemiste actualiteiten

Nieuws
geplaatst op 16-4-2019  

Adviseurs die niet op tijd hun PE-examen hebben behaald en daardoor hun adviesbevoegdheid zijn kwijtgeraakt, kunnen deze bevoegdheid herstellen door een zogenaamd bijzonder examen af te leggen. Het ligt volgens ons voor de hand dat de inhoud van dit examen zal bestaan uit de gemiste PE-actualiteiten. Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat in de regelgeving Bgfo is opgenomen. 

Recent zijn de eind- en toetstermen voor de bijzondere examens gepubliceerd. We constateerden met CFD en OvFD dat helaas niet aan bovengenoemd uitgangspunt van het Bgfo is voldaan. Het bijzonder examen gaat namelijk over mee dan alleen de gemiste PE; het kan ook gaan over generieke vaardigheden en competenties die voor een betreffende beroepskwalificatie relevant zijn en die al eerder zijn getoetst via het initiële examen. We vinden dit niet conform de afspraken (in onze consultatiereactie hebben we hiervoor ook nadrukkelijk de aandacht gevraagd) en zullen dit daarom samen met CFD en OvFD ook onder de aandacht van het ministerie van Financiën brengen. 

In onze gezamenlijke reactie hebben we ook gewezen op het feit dat een kandidaat altijd de keuze moet hebben om een bijzonder examen af te leggen of te kiezen voor een initieel examen. Dit blijkt nu mogelijk. Het CDFD heeft duidelijk gemaakt dat de adviesbevoegdheid herleeft als opnieuw een diploma voor de betreffende beroepskwalificatie is behaald. 

Categorien: Vakbekwaamheid