HR-commissie bespreekt diverse wetsvoorstellen en meer

HR-commissie bespreekt diverse wetsvoorstellen en meer

Op 6 februari heeft de commissie HR vergaderd. De belangrijkste bespreekpunten lees je hieronder.

Evaluatie Forumdiscussie ALV 9 november 2022
De commissie heeft de Forumdiscussie over het thema ‘Gekwalificeerd personeel vinden en behouden als extra uitdaging in een krappe arbeidsmarkt’ geëvalueerd. Aan deze discussie leverde de Adfiz-commissie HR haar bijdrage. Uit terugkoppelingen met leden kan worden geconcludeerd dat de Forumdiscussie goed is gewaardeerd. Aansprekend was bijvoorbeeld hoe de aandacht gericht kan worden op zij-instromers als belangrijke bron voor nieuwe instroom in plaats van uitsluitend de focus te hebben op startende jonge medewerkers.

Wetsvoorstel verplicht stellen vertrouwenspersoon
In de commissie zijn inhoud en gevolgen van het Wetsvoorstel verplicht stellen van een vertrouwenspersoon besproken. Dit voorstel regelt dat elke medewerker het recht krijgt zich te wenden tot een vertrouwenspersoon in situaties van onwenselijk gedrag. Voor een werkgever betekent dit dat hij (een of meer) interne en/of externe vertrouwenspersonen moet aanstellen. De taken van deze persoon worden in de wet geregeld. Ook vraagt het wetsvoorstel een aanpassing van de RI&E op dit punt. De inspectie is verantwoordelijk voor handhaving; bij het niet naleven van deze verplichting volgt een waarschuwing en bij opnieuw niet naleven een boete. Het moment van inwerkingtreding is afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Uiteraard volgen we het wetgevingstraject en zullen we je uitgebreid informeren als het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, afgelopen week, waren er nog vragen over de noodzaak van dit wetsvoorstel.

Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie
De plenaire behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt binnenkort verwacht. De commissie heeft gesproken over de inhoud en gevolgen van de nieuwe regels voor het werven en selecteren van medewerkers. Het voorstel bevat nieuwe regels om discriminatie te voorkomen bij werving en selectie. Grote bedrijven (25 of meer medewerkers) moeten een zogenaamde schriftelijke werkwijze hebben, gericht op het creëren van gelijke kansen bij werving en selectie. De arbeidsinspectie controleert op dit punt. Kleinere bedrijven zullen hun werkwijze mondeling aan de inspectie moeten toelichten. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, moet de kleine werkgever alsnog een schriftelijke werkwijze overleggen. De werkwijze moet voorgeschreven elementen uit de wet bevatten. Ook wordt geregeld dat het van belang is mensen helder te selecteren op basis van functie-eisen. De arbeidsinspectie heeft een handhavende bevoegdheid; eerst volgt een aanwijzing en vervolgens een boete bij het alsnog niet voldoen aan de regelgeving. Na inwerkingtreding van de wet hebben werkgevers 9 maanden de tijd om aan de nieuwe regels te voldoen. Vanuit ons kun je ondersteuning verwachten om tijdig aan deze nieuwe regels te voldoen. De commissie HRM vindt het van belang om dit onderwerp zo mogelijk te verbreden naar een inclusief personeelsbeleid.

Contacten Hogescholen
Ook aan de orde kwamen de contacten die we hebben gelegd met HBO-scholen over duale leertrajecten. Dit zijn opleidingstrajecten binnen een 2-jarig Associate Degree- opleiding waar leren en werken aan elkaar zijn verbonden. Studenten gaan 1 dag per week (of per 2 weken) naar school en worden 4 dagen binnen een bedrijf opgeleid. Duaal opleiden/leren is een nieuwe onderwijsvariant waar enkele HBO-scholen zich op richten en waarbij wij betrokken zullen worden.

Heb je vragen of suggesties aan de commissie HR of heb je onderwerpen die je daar graag besproken zou willen zien, mail dan naar info@adfiz.nl .