Geslaagd Zakelijk Platform

Geslaagd Zakelijk Platform

Het terras van InnStyle in Maarssen baadde in de zon, de leden waren geanimeerd met elkaar in gesprek en het thema was urgent en actueel. Dat zorgde ervoor dat gisteren alle ingrediënten aanwezig waren voor een succesvol Zakelijk Platform rondom duurzaamheid en verzekerbaarheid. 

Remco Verduijn van Hoffelijk trad traditiegetrouw op als eerste spreker tijdens het plenaire deel van de bijeenkomst. In een klein kwartier nam hij de aanwezigen mee door de – voor de sector – belangrijkste maatregelen uit de Miljoenennota: de energiemaatregelen, het herstelplan voor de box-3 belasting en de verlaging en afschaffing van de schenkingvrijstelling eigen woning. Meer hierover en over de andere maatregelen die tijdens Prinsjesdag bekend zijn gemaakt lees je op prinsjesdag.hoffelijk.nl. 

>> naar de presentatie van Remco 

Vervolgens nam Timo Brinkman van het Verbond van verzekeraars het stokje over. Hij vertelde over de verzekerbaarheid van klimaatrisico's, de impact die klimaatverandering heeft op de samenleving en de taak (én kansen) die er voor onze sector ligt om burgers en bedrijven daarvan bewust te maken en op voor te bereiden. Tools als de Klimaateffectatlas, waarmee tot op het adres nauwkeurig kan worden achterhaald welke klimaatrisico's er zijn, vormen daarbij voor adviseurs een goed uitgangspunt. Want het is een gegeven dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met extremen zoals de droogte van deze zomer, de overstromingen in Limburg en Brabant van vorig jaar en de hagel van 2016. Bezoek voor meer info ook ons kennisportaal Klimaatrisico's. 

>> naar de presentatie van Timo 

Wouter Bosschaart, Director Strategy Consulting van Aon, schetste de internationale ontwikkelingen als het gaat om duurzaamheid en verzekerbaarheid. Hij illustreerde hoe fysieke klimaatschades toenemen en het gat tussen verzekerde en onverzekerde klimaatschades groot is. Ook schetste hij de trend dat aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden om bij te dragen aan verduurzaming voor klanten én de verzekeringssector toenemen door druk vanuit politiek en toezichthouders. Vervolgens liet hij zien hoe Aon hier op reageert door bij te dragen aan versnelling van de transitie, de weerbaarheid van bedrijven te vergroten en inzicht te bieden om bedrijven te beschermen tegen eventuele aansprakelijkheid.

>> naar de presentatie van Wouter 

Bij de lancering van ons kennisportaal Klimaatrisico's presenteerden we ook een uitgebreide analyse van de polisvoorwaarden die gaan over klimaatrisico’s. Hiermee is het voor adviseurs makkelijker om te identificeren welke dekking verschillende verzekeraars wel en niet bieden. Deze analyse werd gemaakt door Sietze de Jong van Poliskraker. Hij vertelde over de totstandkoming van de analyse en de uitdagingen (zoals begripsomschrijvingen in de voorwaarden) die daarbij speelden.  

>> naar de presentatie van Sietze 

Het plenaire deel werd afgesloten met een pitch over de expertsessies van de partners van het Zakelijk Platform. De verslagen van de expertsessies volgen de komende dagen.