Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies aangepast

Nieuws
geplaatst op 18-2-2019  

Sinds het najaar van 2016 geldt voor alle leden de Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies. Beter bekend onder de naam ‘Gedragscode collectiviteiten’. De afgelopen jaren heeft de collectiviteitsmarkt niet stilgestaan. Daarom hebben we de Gedragscode collectiviteiten op een aantal onderdelen enigszins aangepast. In dit ledenbericht lees je wat er is veranderd en kun je de nieuwe Gedragscode downloaden.

 

  • De belangrijkste aanpassing aan de Gedragscode collectiviteiten betreft de toevoeging van een bepaling (artikel 5) over het ondersteunen van verzekerden bij het maken van een keuze voor een zorgverzekering. In de vorige versie van de Gedragscode werd vooral gefocust op de toegevoegde waarde van jou als adviseur bij het inrichten van een zorgcollectiviteit. Veel adviseurs zijn tijdens de ‘commerciële periode’ echter ook actief in het ondersteunen van verzekerden bij het maken van de keuze voor de meest geschikte zorgverzekering en zorgverzekeraar. In de nieuwe versie van de Gedragscode wordt meer rechtgedaan aan deze rol van de adviseur.
  • Daarnaast is het begrip zorginhoudelijke afspraak wat explicieter gedefinieerd, zodat voor de lezer van buiten de branche ook helder is wat met dit begrip wordt bedoeld.
  • Tot slot zijn een serie bepalingen uit de Gedragscode onafhankelijkheid en de Gedragscode integriteit aan de Gedragscode collectiviteiten toegevoegd. Zo krijgt de lezer een volledig beeld van de kwaliteitsstandaard van jou als Adfiz-lid.  

Let op: enkel de Gedragscode is aangepast. De Dienstenwijzer zorgcollectiviteiten is dus ongewijzigd gebleven. Je vindt beide documenten in ons Dossier Zorgcollectiviteiten.  

Categorien: Zorg en inkomen