Expertsessie: Wat betekent de groeiende jurisprudentie over zorgplicht voor jouw advies?

Expertsessie: Wat betekent de groeiende jurisprudentie over zorgplicht voor jouw advies?

Het laatste verslag van de expertsessie van de online Adfiz Platformbijeenkomst is dat van de sessie die door Coen Fledderus van Polis Advocaten werd verzorgd. 

Coen begon met een inleiding over het begrip zorgplicht en de twee hoofdbronnen die voor de adviseur van belang zijn, de Wft (en daaraan gekoppeld Bgfo) en het Burgerlijk Wetboek. Daaruit volgt dat de adviseur moet waken voor de belangen van de verzekerden wiens verzekeringen tot diens portefeuille behoren'. Aan de hand van praktijkvoorbeelden ontleend aan uitspraken van het Kifid en de rechtspraak doorliep hij de hoofdonderwerpen van de zorgplicht. 

>> naar de presentatie 

De lessen die hieruit te trekken zijn, vatte hij samen als: Maak duidelijke afspraken met de klant en kom deze ook na. En zorg voor goede communicatie met de klant. Daarmee worden misverstanden voorkomen en of in de kiem gesmoord. 

>> Bezoek ook ons kennisportaal Zorgplicht