Eerste Kamer stemt in met Wet toekomst pensioenen

Eerste Kamer stemt in met Wet toekomst pensioenen

Gisteravond heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel toekomst pensioenen. De ingangsdatum is 1 juli 2023.

De Wet toekomst pensioenen leidt tot een ingrijpende hervorming van het pensioenstelsel. Gedurende de periode 1-7-2023 tot 1-1-2028 zullen wijzigingen moeten worden doorgevoerd in alle pensioencontracten. In ons Kennisportaal kun je kennisnemen van de nieuwe wettelijke regels.

De Eerste Kamer heeft verzocht om - zo snel als mogelijk - in een eerstvolgende aanpassing van de wet op te nemen dat een vrijwillige voortzetting van het nabestaandenpensioen bij uitdiensttreding het default zal worden. Ook wordt nog geregeld dat het wezenpensioen vrijwillig kan worden voortgezet.

Voor pensioenadviseurs betekent invoering van de wet dat er veel werk aan de winkel is om werkgevers te adviseren en te begeleiden om de transitie naar het nieuwe stelsel te maken. Vanuit Adfiz zullen we bijeenkomsten organiseren om de nieuwe regelgeving vanuit de adviespraktijk van de pensioenadviseur toe te lichten.  Binnenkort zullen we je hierover uitgebreider informeren.

Daarnaast zullen we een stappenplan ontwikkelen om dit traject goed vorm te geven. Dit stappenplan wordt in het Kennisportaal opgenomen.