Duik in het Meerjarenplan 2024-2027 – deel 2 - Risicobeheer, verzekerbaarheid en preventie

Duik in het Meerjarenplan 2024-2027 – deel 2 - Risicobeheer, verzekerbaarheid en preventie

Eerder deze week zijn we gestart met het uitlichten van onderwerpen uit het nieuwe Meerjarenplan 2024-2027. Een belangrijke doelstelling voor de komende jaren is de maatschappelijke meerwaarde van onze sector verder te vergroten. Daarmee versterken we de positie van zowel de branchevereniging als van individuele advieskantoren.

Tijdens de laatste ALV brak Roger in zijn speech een lans voor de waarde van advies. Hij riep op samen ervoor te zorgen dat overheid, klanten en belangenorganisaties ten volle begrijpen dat financieel advies veel meer omvat dan alleen productadvies. Actieve betrokkenheid bij belangrijke maatschappelijke vraagstukken levert hier een bijdrage aan. In de komende 3 berichten gaan we kort in op de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken waar we als sector collectief kunnen bijdragen aan de oplossing.

Risicobeheer, verzekerbaarheid en preventie
Een gezond bedrijfsleven kan niet zonder goed en betaalbaar risicobeheer. Voor het bedrijfsleven stijgen de verzekeringspremie’s echter al jaren en er worden vaker zware aanvullende eisen gesteld. Bij innovaties zien we te vaak dat deze zich zonder betrouwbare schadestatistieken lastig (of niet) laten verzekeren. En klimaat- en cyberrisico’s nemen zo snel toe dat de verzekerbaarheid ervan zonder beheersmaatregelen onder druk komt te staan.

Om de verzekerbaarheid van de reële economie te blijven garanderen, is het kortom belangrijk samen te werken om zo preventie te bevorderen, eenduidige eisen te stellen en goede verzekeringsdata te verzamelen. Begrijpelijke en transparante prijsvorming, preventie-eisen en clausules van verzekeringsproducten zijn nodig voor draagvlak en vertrouwen bij klanten.

Wij laten aan stakeholders zien dat adviseurs hier een belangrijke bijdrage leveren door:

  • burgers en bedrijven te ondersteunen bij het in beeld krijgen en beheersen van risico’s,
  • hen te helpen bij het treffen van slimme preventiemaatregelen om zo schade te helpen voorkomen,
  • extra schade te voorkomen door een snelle respons en goed herstel te bevorderen en
  • meer gebruik te maken van data om zo sneller en beter grip te krijgen op nieuwe risico’s.

Het recente boekje over de overstromingen in Limburg is een voorbeeld van hoe we dit onder de aandacht brengen.

Naast het vertellen van deze verhalen over de waarde van advies zullen we de komende jaren ook:

  • intensief samenwerken met partners als Verbond van Verzekeraars en NIVRE om preventie te bevorderen,
  • eenduidige, langjarige en algemeen geldende acceptatie-eisen bevorderen zodat investeringen in preventie en risicobeheersing voor bedrijven beter renderen,
  • pleiten voor transparante, begrijpelijke en eerlijke prijsvorming.

>> Je vindt hier het hele Meerjarenplan