Consument heeft hulp nodig bij financiering verduurzaming

Consument heeft hulp nodig bij financiering verduurzaming

De afgelopen week zijn een tweetal onderzoeken gepubliceerd naar verduurzaming in de woningsector. Hieruit blijkt dat het aantal financieringsmogelijkheden binnen de hypotheekmarkt toeneemt, terwijl het overgrote deel van de klanten verduurzaming op dit moment op andere wijzen financiert. Hier ligt een rol voor jou als adviseur om de klant door het keuzeproces heen te loodsen. In dit ledenbericht een korte samenvatting van de onderzoeken, welke rol Adfiz pakt en wat je als adviseur zelf kunt doen. 
 
Uit onderzoek van Moneyview blijkt dat er steeds meer hypotheken met duurzaamheidselementen op de markt komen. Inmiddels bieden 41 van de 54 hypotheken een energiebespaarbudget aan. Ook is het aantal geldverstrekkers met energielabelkorting in twee jaar tijd toegenomen van vijf naar elf, zo blijkt uit het onderzoek. Daarnaast is er ook een onderzoek verschenen van onderzoeksbureau Multiscope. Hieruit blijkt dat dat zo’n 80% van de Nederlanders die de afgelopen jaren de woning heeft verduurzaamd geen gebruik heeft gemaakt van een “financiële regeling”, maar heeft gefinancierd uit eigen middelen. Onder een financiële regeling vallen zowel subsidies als hypotheken. Zo’n 42% van de ondervraagden geeft aan niet bekend te zijn met de mogelijkheden die financiële regelingen bieden. 

Adviseur aan zet 
Veel verduurzamingmaatregelen vragen om een beperkte investering en het is de vraag of financieel advies in alle gevallen zinvol is. Tegelijkertijd is er kennelijk een grote groep consumenten die onvoldoende bekend is met de mogelijkheden om bijvoorbeeld een subsidie aan te vragen of de hypotheek te verhogen. Met het groeiende aanbod op de hypotheekmarkt zijn er dus kansen voor jou als adviseur. Wil je met je klanten het gesprek aangaan over verduurzaming? Om je op weg te helpen hebben we het online kennisdossier woningverduurzaming ontwikkeld. Hierin vind je de belangrijkste informatie over verduurzaming, links naar handige overheidswebsites en onafhankelijke verduurzamingsadviseurs.  

Verkort advies 
Adfiz blijft in de lobby actief om advies bij verduurzaming eenvoudiger te maken. Wij voeren gesprekken met het Ministerie van Financiën en de AFM om verkort advies bij woningverduurzaming beter te faciliteren. Zo kun jij klanten beter dan nu maatwerkadvies leveren en hoef je minder kosten bij de klant in rekening te brengen. We houden je via de Adfiz Info op de hoogte over de voortgang.