Constructieberekening voor (bestaande) zakelijke zonnepanelen (PV-installaties) verplicht vanaf 1-1-2023

Constructieberekening voor (bestaande) zakelijke zonnepanelen (PV-installaties) verplicht vanaf 1-1-2023

De verzekerbaarheid en risicodekking van zonnepanelen op grote zakelijke panden (PV-installaties) blijft een aandachtpunt. Om de verzekerbaarheid te verbeteren zijn verschillende initiatieven ontwikkeld. Zo is om discussies over eisen in de co-assurantiemarkt te vergemakkelijken en de markt richting te geven voor het verzekeren van zonnepaneleninstallaties door het Verbond en de VNAB een voorbeeld zonnepanelenclausule ontwikkeld, die ook te vinden is ons kennisportaal Verduurzaming zakelijke markt. Deze voorbeeld clausule is inmiddels overgenomen in diverse contracten en onderdeel van de voorwaarden voor verzekering van nieuwe en bestaande PV-installaties. 

In de voorbeeldclausule is voor bestaande PV-installaties een eindtermijn opgenomen voor de keuring voor verplichte constructieberekening, namelijk vóór het einde van dit jaar. Bij de introductie van deze clausule zonnepaneleninstallaties medio 2020 is er een overgangsperiode genomen voor bestaande installaties. Deze overgangsperiode stopt per 1-1-2023. Na 1-1-2023 moet de verzekerde aan de verzekeraar een verklaring overleggen inclusief constructieberekening van een constructeur, waaruit blijkt dat het dak de zonnepaneleninstallaties kan dragen. De constructieberekening is van belang voor de beoordeling van het risico van de PV-installatie.  

Hoewel de datum van 1-1-2023 nog ver weg lijkt, is het zaak dat de klant zorgt dat hij bijtijds de keuringsgegevens beschikbaar heeft en niet wacht tot het einde van het jaar omdat de beschikbaarheid bij partijen die dergelijke berekeningen kunnen uitvoeren tegen die tijd een knelpunt kan zijn. Signaleer ook bijtijds richting de verzekeraar als hier knelpunten zijn. Adfiz houdt hierover contact met Verbond en VNAB.